ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 62160  
2 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 41145  
3 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28155  
4 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17115  
5 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5425  
6 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 4795  
7 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 4785  
8 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4000  
9 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3905  
10 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 2780  
11 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 1250  
12 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 370  
13 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
14 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
15 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет    
16 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
17 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
18 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
19 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
20 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
21 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
22 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
23 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
24 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
25 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет    
26 Кафедра неврології II Медичний факультет    
27 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
28 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
29 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
30 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
31 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
32 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
33 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
34 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
35 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
36 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
37 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
38 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів    
39 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
40 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
41 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
42 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
43 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
44 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет    
45 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет    
46 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
47 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
48 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет    
49 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет    
50 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
51 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
52 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
53 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    
54 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет    
55 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
56 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
57 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
58 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
59 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
60 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
61 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
62 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
63 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
64 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
65 Кафедра онкології III Медичний факультет    
66 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет    
67 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет    
68 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
69 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
70 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
71 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
73 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет    
75 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
76 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21