ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 250593  
2 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 204225  
3 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 119375  
4 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 110475  
5 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 110465  
6 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 63705  
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 63170  
8 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 62255  
9 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 57475  
10 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 54015  
11 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 48600  
12 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 43272  
13 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 43025  
14 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 41340  
15 Кафедра травматології, ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40412  
16 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 38930  
17 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 29149  
18 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 27240  
19 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 26690  
20 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 25790  
21 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 24195  
22 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 23925  
23 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22155  
24 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 21615  
25 Кафедра онкології III Медичний факультет 21210  
26 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 21025  
27 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 20160  
28 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 19155  
29 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17700  
30 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 17125  
31 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 17110  
32 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15100  
33 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14900  
34 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 14835  
35 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 14670  
36 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14465  
37 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 12730  
38 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 12630  
39 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12540  
40 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11800  
41 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 10720  
42 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 9835  
43 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9690  
44 Кафедра неврології II Медичний факультет 8890  
45 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 7740  
46 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6700  
47 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 6485  
48 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 5605  
49 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 5250  
50 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 5045  
51 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 4785  
52 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4605  
53 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 4079  
54 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 3320  
55 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 1910  
56 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 115  
57 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
58 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
59 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
62 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
63 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
64 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
65 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
66 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
67 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
69 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
70 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
71 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    
72 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
73 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
74 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
75 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
76 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
77 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
78 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
79 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
80 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
81 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
82 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
83 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
84 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
85 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
86 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
87 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
88 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
89 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
90 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
91 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
92 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
93 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
94 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
95 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
96 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
97 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
98 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
99 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
100 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
101 Кафедра клінічної лабораторної діагностики №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
102 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21