ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 124550  
2 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 114075  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 107200  
4 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 104950  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 87478  
6 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 78315  
7 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 66608  
8 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 62530  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 62440  
10 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 55505  
11 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 53616  
12 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47405  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 46630  
14 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 44875  
15 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 44325  
16 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37715  
17 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 37160  
18 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 35215  
19 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 34770  
20 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 33605  
21 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 31080  
22 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28415  
23 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 28200  
24 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 27765  
25 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 26510  
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 23705  
27 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 23060  
28 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 21950  
29 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 21425  
30 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 18285  
31 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17070  
32 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17065  
33 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16515  
34 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 16175  
35 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 15085  
36 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 14920  
37 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 13440  
38 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 13000  
39 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12695  
40 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 12460  
41 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9650  
42 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 9395  
43 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 8455  
44 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 7910  
45 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7865  
46 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 7825  
47 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7710  
48 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 7560  
49 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7145  
50 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7105  
51 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 7010  
52 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6585  
53 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 6355  
54 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 4425  
55 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 2600  
56 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 1170  
57 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 235  
58 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
59 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
60 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
61 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
62 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
63 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
64 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
65 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
66 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
67 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
69 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра онкології III Медичний факультет    
71 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
72 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
73 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21