ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медіко-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 255265 32937.42
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 296633 16253.86
3 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 270801 10516.54
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 267446 10188.42
5 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 153924 9620.25
6 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 232609 11777.67
7 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 136111 8781.35
8 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 85640 13702.40
9 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 188520 9085.30
10 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 108750 12794.12
11 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 51495 10299.00
12 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 73335 10476.43
13 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 73960 4350.59
14 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 148373 4496.15
15 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 228770 8798.85
16 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 75713 7043.07
17 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 170383 4938.64
18 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 100610 4968.40
19 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 116005 6356.44
20 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 149298 8180.71
21 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 125548 5772.32
22 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 55140 7114.84
23 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 148984 3310.76
24 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 118855 3929.09
25 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 78850 4505.71
26 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 29705 4097.24
27 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 119690 4787.60
28 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 44545 6144.14
29 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 47790 4779.00
30 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 35451 4051.54
31 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 40988 3726.18
32 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 33971 3235.33
33 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 54705 6838.12
34 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 18139 2687.26
35 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 47295 4112.61
36 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 149855 3386.55
37 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 88450 5127.54
38 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 138317 4610.57
39 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 38323 2642.97
40 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 46390 5015.14
41 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 35305 2715.77
42 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 36840 6406.96
43 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 86451 3640.04
44 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 28945 3508.48
45 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 35530 2631.85
46 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 29205 1033.81
47 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 77505 2743.54
48 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 25378 2985.65
49 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 16840 2105.00
50 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 21765 2498.46
51 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 65454 3044.37
52 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 49632 4726.86
53 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 37235 3039.59
54 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 27095 3386.88
55 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 29175 2083.93
56 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 105630 2283.89
57 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 45245 3693.47
58 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 23160 1425.23
59 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 13520 819.39
60 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 10660 1254.12
61 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 51560 2988.99
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 37046 2116.91
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 28530 1214.04
64 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 31955 1101.90
65 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 27135 1959.64
66 Кафедра онкології III Медичний факультет 11735 1117.62
67 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 8940 496.67
68 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 29065 1076.48
69 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 20300 1624.00
70 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 9715 400.62
71 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 78951  
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21