ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 224686 27324.97
2 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 250450 12217.07
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 371685 13639.82
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 268700 11395.25
5 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 278325 13413.25
6 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 81815 9090.56
7 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 282465 8656.60
8 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 125800 8249.18
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 172638 7759.01
10 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 85760 7623.11
11 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47130 7859.71
12 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 132613 8350.94
13 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 130845 6886.58
14 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 132650 6757.51
15 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 68575 8420.00
16 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 80970 4288.67
17 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 117340 15140.65
18 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 122618 4737.94
19 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 120580 5811.08
20 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 57074 11125.54
21 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 109173 5491.60
22 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 124885 5429.78
23 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології IV Медичний факультет 216774 7706.15
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 134165 5770.54
25 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 56620 6661.18
26 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 120040 20876.52
27 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 183335 4214.60
28 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 37859 6176.02
29 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 144625 4555.12
30 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 33670 4017.90
31 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 42735 4070.00
32 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 63365 3928.39
33 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 39915 3801.43
34 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48679 7629.94
35 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 44056 4762.81
36 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 62860 4698.06
37 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 58081 6251.17
38 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 68480 5118.09
39 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 72610 3950.49
40 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 48490 3958.37
41 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 106088 3009.59
42 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 115015 2651.34
43 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 43210 5960.00
44 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 36955 3740.38
45 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 64380 4598.57
46 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 41144 4571.56
47 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 73555 2942.20
48 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 31119 3889.88
49 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 78057 5623.70
50 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 25124 2911.24
51 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 119235 3924.79
52 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 32045 2755.37
53 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 65075 3062.35
54 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 45125 1510.21
55 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 46660 2628.73
56 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 15715 1964.38
57 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 129640 4528.12
58 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 42651 2244.79
59 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 42904 1356.43
60 Кафедра онкології III Медичний факультет 18980 1785.51
61 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5100 600.00
62 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 26880 907.19
63 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 47042 2412.41
64 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 29820 4113.10
65 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16475 1667.51
66 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28985 2147.04
67 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 60278 1196.47
68 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 39830 2632.52
69 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 35073 1424.00
70 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 9237 543.35
71 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 5915 245.13
72 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 11855 458.08

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21