ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 121441 14287.18
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 202365 7292.43
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 132583 6887.43
4 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 81470 9052.22
5 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 154481 7185.16
6 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 71013 4508.76
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 135218 5753.96
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 119838 3604.15
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 85013 4534.03
10 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 56995 3123.01
11 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 31695 2148.81
12 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 83415 4020.00
13 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 45785 5907.74
14 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 68290 11876.52
15 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 38184 7273.14
16 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 50730 2332.41
17 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 30005 5218.26
18 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 46875 2678.57
19 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 19445 2509.03
20 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47939 2367.36
21 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 33090 3577.30
22 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 22915 3160.69
23 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 98599 3983.80
24 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 96075 3025.98
25 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 24557 2654.81
26 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32285 3913.33
27 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28110 2204.71
28 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21640 2792.26
29 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 46390 2689.28
30 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 39150 1535.29
31 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 47465 2063.70
32 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 57067 4475.84
33 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 42555 1372.74
34 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 37095 2697.82
35 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20610 3435.00
36 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 14380 1369.52
37 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15079 1945.68
38 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 31417 5026.72
39 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 47810 1028.17
40 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 51585 2242.83
41 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 30450 3205.26
42 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 54930 1515.31
43 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 18915 1845.37
44 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 27780 1389.00
45 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 18980 667.13
46 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 24295 2159.56
47 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 24875 1485.07
48 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 19630 1594.40
49 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 9395 1212.26
50 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 9986 1141.26
51 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 6894 787.89
52 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 8800 800.00
53 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47046 1069.97
54 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 16790 1243.70
55 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 19637 1227.31
56 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 4470 662.22
57 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 26695 1873.33
58 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 20091 1071.52
59 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 10790 345.28
60 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 13335 561.47
61 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 18605 670.45
62 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 28772 951.14
63 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 4305 374.35
64 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 4370 249.07
65 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
66 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 8050 359.14
67 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 1420 60.43
68 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 5155 113.06
69 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет   11.11
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
71 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
72 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21