ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 150251 17676.59
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 334410 12050.81
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 168028 8728.73
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 278538 11852.68
5 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 83220 9246.67
6 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 132983 8443.37
7 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 199385 9608.92
8 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 161215 7498.37
9 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 155688 4682.35
10 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 85845 4239.26
11 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 104213 5558.03
12 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 60285 4087.12
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 87975 4044.83
14 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 53979 10281.71
15 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 79925 10312.90
16 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 46295 5973.55
17 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 56995 3123.01
18 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 34245 5955.65
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 107405 2427.23
20 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 36310 3822.11
21 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 79480 13822.61
22 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 50735 2899.14
23 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 22485 2901.29
24 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 66047 5180.16
25 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 34041 3680.11
26 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 123984 5009.45
27 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 95500 2053.76
28 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 83500 3630.43
29 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32335 2536.08
30 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 23215 3202.07
31 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 93435 2942.83
32 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 67050 2915.22
33 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 52005 1677.58
34 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 42160 1653.33
35 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 24557 2654.81
36 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 52490 3042.90
37 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32285 3913.33
38 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16879 2177.94
39 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 79308 2187.81
40 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 44700 2235.00
41 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 17800 1695.24
42 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 38015 2764.73
43 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 33584 5373.44
44 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23410 3901.67
45 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12544 1433.60
46 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 26395 2346.22
47 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 8250 1222.22
48 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 21095 2058.05
49 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 47367 1565.85
50 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 19030 668.87
51 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 20030 1626.40
52 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27055 1615.22
53 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 9770 1260.65
54 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 10041 1147.54
55 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 24960 2269.09
56 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 8160 347.23
57 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 20135 1073.87
58 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 18650 1381.48
59 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 19637 1227.31
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 24885 896.76
61 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 27870 1955.79
62 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 23241 1239.52
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 19770 832.42
64 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 11480 367.36
65 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 31733 657.68
66 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 4305 374.35
67 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
68 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 8050 359.14
69 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет   11.11
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 520 33.47
71 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
72 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21