ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медіко-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 154880 19984.52
2 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 271331 10537.13
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 198846 7575.09
4 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 118300 7632.26
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 88545 14167.20
6 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 190229 9631.85
7 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 93323 5832.69
8 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 79050 9300.00
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 128248 7027.29
10 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 118595 5715.42
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 82310 4064.69
12 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 180176 9872.66
13 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 112354 2496.76
14 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 46675 4667.50
15 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 74310 4071.78
16 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 43545 2561.47
17 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 45635 6519.29
18 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 94070 3762.80
19 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 42130 8426.00
20 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 84840 4848.00
21 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 72828 2206.91
22 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 125385 4822.50
23 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 101670 2946.96
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 96448 4434.39
25 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 60985 2016.03
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 37725 3280.43
27 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 12419 1839.85
28 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 31355 2411.92
29 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 40415 5051.88
30 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 34715 3420.00
31 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32000 4413.79
32 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 42270 4569.73
33 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 24323 1677.45
34 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34770 6046.96
35 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 27195 3296.36
36 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 17513 1667.90
37 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 37565 4847.10
38 Кафедра громадського здоров'я та управління охорони здоров’я IV Медичний факультет 51700 2176.84
39 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 100220 2264.86
40 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 18590 1690.00
41 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 95787 3192.90
42 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12515 1726.21
43 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 37885 2196.23
44 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 58086 2701.67
45 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 45682 4350.67
46 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 37235 3039.59
47 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 7740 910.59
48 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 40985 3345.71
49 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 19557 1404.07
50 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 18370 2296.25
51 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 14400 1800.00
52 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 23095 1421.23
53 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 35307 2017.54
54 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 7105 835.88
55 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 10805 1108.21
56 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32880 1906.09
57 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 21840 1560.00
58 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 32990 1167.79
59 Кафедра онкології III Медичний факультет 11735 1117.62
60 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 52175 1130.27
61 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 12765 440.17
62 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 27130 1015.93
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 18758 798.21
64 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 7975 590.74
65 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 8270 501.21
66 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 4740 263.33
67 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 7050 249.56
68 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 16600 1328.00
69 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 6445 265.77
70 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 220 25.14
71 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 25000  
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21