ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 200931 23638.94
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 474753 17108.22
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 200108 10395.22
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 386604 16451.23
5 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 275420 13273.25
6 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 136630 9263.05
7 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 85580 9508.89
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 227125 6830.83
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 180788 8408.74
10 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 54279 9439.83
11 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 137463 8727.81
12 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 152450 7528.40
13 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 79230 7042.67
14 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 67709 12896.95
15 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 108345 13132.73
16 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 123485 5677.47
17 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 88040 4824.11
18 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 127395 6369.75
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 218555 4939.10
20 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 125493 6692.96
21 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 118390 15276.13
22 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 210135 8490.30
23 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 141685 4570.48
24 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 124123 4867.57
25 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 58270 7518.71
26 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 54800 9133.33
27 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 62531 6820.11
28 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 82880 6139.26
29 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 140300 6100.00
30 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 37075 4783.87
31 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 88655 15418.26
32 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 98905 5733.62
33 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 49914 7986.24
34 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 44675 4061.36
35 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 40015 3810.95
36 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 63960 5016.47
37 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 42756 4622.27
38 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 69975 3998.57
39 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 118473 3268.22
40 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 47220 6513.10
41 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 135790 2920.22
42 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 49644 5673.60
43 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 36919 4763.74
44 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 84707 6643.69
45 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 36955 3890.00
46 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 86055 3741.52
47 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 40240 3219.20
48 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 50625 3022.39
49 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 32045 3126.34
50 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 127365 4011.50
51 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 25224 2882.74
52 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 36530 1270.61
53 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 60140 4373.82
54 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 64440 2742.13
55 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 138240 4981.62
56 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 16415 2118.06
57 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 8250 1222.22
58 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 62982 2082.05
59 Кафедра онкології III Медичний факультет 18930 1760.93
60 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 50801 2709.39
61 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 19590 1703.48
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 53882 2873.71
63 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 65723 1362.13
64 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 29845 2210.74
65 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 22420 717.44
66 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 21802 1362.62
67 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 35860 2516.49
68 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 55523 2337.81
69 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 23190 997.42
70 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
71 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 5015 204.69
72 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 13080  

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21