ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 159510  
2 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 153597  
3 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 114774  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 113095  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології IV Медичний факультет 109735  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 109275  
7 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 82400  
8 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 72684  
9 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 60915  
10 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 59815  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 59470  
12 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 52930  
13 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 50160  
14 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 48430  
15 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 44900  
16 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 42180  
17 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 41690  
18 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 40145  
19 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 31995  
20 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 31675  
21 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 29630  
22 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 26150  
23 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 24880  
24 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 24405  
25 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 23945  
26 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 19635  
27 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 18270  
28 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 16115  
29 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 15980  
30 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 15575  
31 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 14815  
32 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 12580  
33 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12369  
34 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 11035  
35 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 10942  
36 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9290  
37 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 9035  
38 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7380  
39 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 7335  
40 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6655  
41 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 5790  
42 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 5130  
43 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 4430  
44 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 4335  
45 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 3980  
46 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 3300  
47 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3135  
48 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 1485  
49 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 995  
50 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 530  
51 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
52 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
53 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
54 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
55 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
56 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
57 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
58 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
59 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
60 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
63 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
64 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
65 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
67 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
71 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
72 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет    
73 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21