ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії №4 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 838866 62322.88
2 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 529250 37642.25
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 202447 35579.44
4 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 217255 8257.51
5 Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії IV Медичний факультет 313859 14188.92
6 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 768130 64930.68
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 227095 13288.18
8 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 524353 75993.19
9 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 170085 11204.55
10 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 212675 10979.61
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 136150 9312.59
12 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 153190 28958.41
13 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 122445 10891.64
14 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 162455 18010.53
15 Кафедра педіатрії № 2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 84890 7867.47
16 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 217667 21277.32
17 Кафедра пропедевтики педіатрії III Медичний факультет 69670 7605.90
18 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 109810 14980.90
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 311180 9724.38
20 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 151478 9344.73
21 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 113010 11996.82
22 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 80705 7431.40
23 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 119070 13230.00
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 62610 5049.19
25 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 190385 28933.89
26 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 131200 4608.36
27 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 116100 9408.43
28 Кафедра травматології та ортопедії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 40695 7202.65
29 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 82290 9372.44
30 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 72120 12673.27
31 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 102030 8841.42
32 Кафедра філософії та суспільних наук Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 103505 9646.32
33 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 74470 9811.59
34 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 86530 7708.86
35 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 29570 5741.75
36 Кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії I Медичний факультет 123410 4915.68
37 Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 86697 7598.33
38 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики III Медичний факультет 122905 7263.89
39 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 99800 30707.69
40 Кафедра фізичного виховання та здоров'я Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 115635 14545.28
41 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 56245 4561.64
42 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33910 3079.93
43 Кафедра офтальмології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 40710 5865.99
44 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 70721 4352.06
45 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28050 4516.91
46 Кафедра гігієни та екології №2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 77860 7229.34
47 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 83825 9042.61
48 Кафедра медичної та біоорганічної хімії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 41551 6925.17
49 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 53051 6453.89
50 Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 90730 6868.28
51 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 51290 7712.78
52 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 66825 5605.50
53 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 58310 6125.00
54 Кафедра онкології III Медичний факультет 144420 21652.17
55 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 107500 6199.54
56 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34990 5841.40
57 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 144045 45219.81
58 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 25015 4327.85
59 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 69998 3822.94
60 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 74820 3663.95
61 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 78460 18461.18
62 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18120 2362.45
63 Кафедра неврології II Медичний факультет 49335 4538.64
64 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 55325 6096.72
65 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 36990 3732.59
66 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 36985 5994.33
67 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 12785 1590.17
68 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33316 3802.35
69 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 44464 3201.15
70 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 29200 2908.37
71 Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 48730 4394.05
72 Кафедра іноземних мов Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 30910 4383.62
73 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 31655 3349.74
74 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 28830 5013.91
75 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 16680 890.55
76 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34870 4705.80
77 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9175 2337.07
78 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11520 1722.70
79 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 21510 2333.66
80 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 14445 2229.17
81 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 6885 686.44
82 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 11080 754.44
83 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти   394.84
84 Кафедра фізіології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 23295 1541.69
85 Кафедра латинської мови та медичної термінології Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 15240 2760.87
86 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти   835.11
87 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти   349.62
88 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 7080 557.25
89 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології II Медичний факультет   363.85
90 Кафедра філософії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 48325  
91 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 41805  
92 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 41135  
93 Кафедра суспільних наук Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 37480  
94 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 26770  
95 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 23220  
96 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 20990  
97 Кафедра внутрішньої медицини №1 Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 18000  
98 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 17430  
99 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16450  
100 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 13980  
101 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 12655  
102 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 12030  
103 Кафедра загальної хірургії Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян 6160  
104 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4605  
105 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
106 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
107 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
108 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян Навчально-науковий інститут з підготовки іноземних громадян    
109 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб II Медичний факультет    
110 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
111 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології III Медичний факультет    
112 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21