ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 47541  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 25890  
3 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 24875  
4 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24150  
5 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 24050  
6 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 19674  
7 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 17985  
8 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 15875  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13805  
10 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 12600  
11 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 10925  
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 10205  
13 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 9225  
14 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 8225  
15 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 7570  
16 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6650  
17 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 6441  
18 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 5770  
19 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 4600  
20 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3975  
21 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 3030  
22 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 2720  
23 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 2685  
24 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 2515  
25 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2111  
26 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2050  
27 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 1950  
28 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 1865  
29 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 1680  
30 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 1190  
31 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 1070  
32 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 1000  
33 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 905  
34 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 700  
35 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 620  
36 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 330  
37 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 320  
38 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 170  
39 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 100  
40 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
41 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
42 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
43 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
44 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
45 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
46 Кафедра онкології III Медичний факультет    
47 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет    
48 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
49 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
50 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
51 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет    
52 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
53 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
54 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
55 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
56 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
57 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
58 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
59 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
60 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
61 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
62 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ    
63 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
64 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
65 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
67 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
68 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
69 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
70 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
71 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
72 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21