ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 89090  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 87681  
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 69350  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 58453  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 57550  
6 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 51685  
7 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 46355  
8 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 45200  
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32135  
10 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 31975  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28080  
12 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 26920  
13 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 25995  
14 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 24615  
15 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24250  
16 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 23395  
17 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22575  
18 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 21620  
19 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21125  
20 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 20990  
21 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 18955  
22 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 18860  
23 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 17830  
24 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 17060  
25 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 17005  
26 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15765  
27 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13990  
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 13175  
29 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 13080  
30 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13030  
31 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 10725  
32 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 10480  
33 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 10185  
34 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 9395  
35 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8950  
36 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 8880  
37 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 8270  
38 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 7796  
39 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7650  
40 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 7115  
41 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 6930  
42 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 6080  
43 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6009  
44 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5475  
45 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5430  
46 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 4495  
47 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 3785  
48 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3585  
49 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 3550  
50 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 3420  
51 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 3010  
52 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2759  
53 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 2630  
54 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2341  
55 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 2270  
56 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 2120  
57 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 1810  
58 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1235  
59 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 885  
60 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 700  
61 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 460  
62 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 150  
63 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 40  
64 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
65 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
66 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
67 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
68 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
69 Кафедра онкології III Медичний факультет    
70 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
71 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
72 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21