ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Клінічні   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Природничо-наукові
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології II Медичний факультет 148175 19119.35
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 191561 7297.56
3 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 103338 6458.62
4 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 142810 7230.89
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 76575 12252.00
6 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 78060 9183.53
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 173535 6739.22
8 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 100149 2225.53
9 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 65580 3238.52
10 Кафедра гігієни та екології №2 II Медичний факультет 46375 4637.50
11 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 153633 8418.25
12 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 43545 2561.47
13 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова IV Медичний факультет 71940 2877.60
14 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 98418 5392.77
15 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 63615 3065.78
16 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 83625 3216.35
17 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 72528 3334.62
18 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 51175 1691.74
19 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 37300 7460.00
20 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 56865 3249.43
21 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 65170 4204.52
22 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 29745 2586.52
23 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 83505 2420.43
24 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 20035 1863.72
25 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 28920 876.36
26 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 9790 1450.37
27 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22895 3157.93
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 17985 1240.34
29 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 16128 1536.00
30 Кафедра травматології та ортопедії II Медичний факультет 35795 4618.71
31 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32290 5615.65
32 Кафедра загальної хірургії №1 I Медичний факультет 25175 3051.52
33 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 71735 1621.13
34 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 74257 2475.23
35 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11545 1592.41
36 Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я IV Медичний факультет 36545 1538.74
37 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 12730 450.62
38 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32970 3564.32
39 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 24235 3029.38
40 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 40112 3820.19
41 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 47395 2596.99
42 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 7740 910.59
43 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 45336 2108.65
44 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 14280 1785.00
45 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18372 1333.71
46 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 18160 2270.00
47 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 35107 2006.11
48 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 30305 4329.29
49 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 23095 1421.23
50 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12925 749.28
51 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 31530 2573.88
52 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса II Медичний факультет 7555 774.87
53 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32060 1858.55
54 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 12845 442.93
55 Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії I Медичний факультет 5345 436.33
56 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 40200 871.35
57 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 4465 525.29
58 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 16785 594.16
59 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 4740 263.33
60 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 16780 1198.57
61 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 8270 501.21
62 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 17708 753.53
63 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14155 1088.85
64 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 12240 1112.73
65 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 20865 783.89
66 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 5935 257.11
67 Кафедра онкології III Медичний факультет 435 41.43
68 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 2865 212.22
69 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 220 25.14
70 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 5800  
71 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ    
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21