ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 122101 14364.82
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 220965 7962.70
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 146487 7609.71
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 273728 11648.00
5 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 124158 7883.05
6 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 155631 7238.65
7 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 66785 7420.56
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 143573 4317.98
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 85403 4554.83
10 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 56995 3123.01
11 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 31995 2169.15
12 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 96275 4639.76
13 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 47705 6155.48
14 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 77421 1749.63
15 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 79120 13760.00
16 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 61485 2826.90
17 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 38624 7356.95
18 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 30155 5244.35
19 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 47415 2709.43
20 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 21285 2746.45
21 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 61717 4840.55
22 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 34041 3680.11
23 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 49689 2453.78
24 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 22915 3160.69
25 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 100375 3161.42
26 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 103249 4171.68
27 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 78428 2163.53
28 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 24557 2654.81
29 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32285 3913.33
30 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21640 2792.26
31 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28200 2211.76
32 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 39150 1535.29
33 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 31330 3297.89
34 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 47290 2741.45
35 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 47465 2063.70
36 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 44690 2234.50
37 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 38015 2764.73
38 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 42555 1372.74
39 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 16000 1523.81
40 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20610 3435.00
41 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 8250 1222.22
42 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 31774 5083.84
43 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15079 1945.68
44 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11614 1327.31
45 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 51585 2242.83
46 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 47810 1028.17
47 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 21095 2058.05
48 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 18980 667.13
49 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 24835 2207.56
50 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 26505 1582.39
51 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 19630 1594.40
52 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 9395 1212.26
53 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 9986 1141.26
54 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 23890 2171.82
55 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17120 1268.15
56 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 19637 1227.31
57 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 26695 1873.33
58 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 29952 990.15
59 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 20301 1082.72
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 23065 831.17
61 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 10790 345.28
62 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 14165 596.42
63 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 6735 359.20
64 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 4305 374.35
65 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
66 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 8050 359.14
67 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 1420 60.43
68 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 5155 113.06
69 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет   11.11
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 520 33.47
71 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
72 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21