ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 147260  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 95915  
3 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 53445  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37350  
5 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28305  
6 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 23925  
7 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 23790  
8 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 20480  
9 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17115  
10 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15100  
11 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14900  
12 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14760  
13 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 14505  
14 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 10720  
15 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 10150  
16 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 8285  
17 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7680  
18 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6925  
19 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 6485  
20 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 4795  
21 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4655  
22 Кафедра онкології III Медичний факультет 4100  
23 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4020  
24 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4000  
25 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 3990  
26 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3905  
27 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 3600  
28 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3310  
29 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 1590  
30 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 1035  
31 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
32 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
33 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
34 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
35 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
36 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
37 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
38 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
39 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
40 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
41 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
42 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет    
43 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
44 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
45 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
46 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
47 Кафедра неврології II Медичний факультет    
48 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
49 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
50 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
51 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
52 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет    
53 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
54 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
55 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет    
56 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
57 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
58 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
59 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
60 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
61 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
62 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
63 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
64 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
65 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
66 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
67 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
69 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
70 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
71 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
72 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
73 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів    
74 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
75 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
76 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21