ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 45150  
2 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 40025  
3 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 29405  
4 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 29015  
5 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 18160  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 13255  
7 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 7875  
8 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 7745  
9 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5500  
10 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5250  
11 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 300  
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
13 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
14 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
15 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
16 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
17 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
18 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
19 Кафедра фізичного виховання та здоров\'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
20 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
21 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21