ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 169830  
2 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 94795  
3 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 87385  
4 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 78984  
5 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 75280  
6 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 58634  
7 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 45325  
8 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 29180  
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 25845  
10 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 23283  
11 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 20435  
12 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 19430  
13 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 17045  
14 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 12195  
15 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11250  
16 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 10450  
17 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 9200  
18 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 8790  
19 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
20 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
21 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21