ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 169820 37737.78
2 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 233501 24787.79
3 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 115025 5369.98
4 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 113993 6989.15
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 191241 6904.01
6 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 196260 8920.91
7 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 245916 11851.37
8 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 83290 4105.98
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 124713 7558.36
10 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 90826 6095.70
11 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 108301 4192.84
12 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 126888 3311.27
13 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 116615 4627.58
14 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 143485 8056.43
15 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 69342 2702.34
16 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 58315 8610.88
17 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 42170 4568.80
18 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 45185 2467.78
19 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28680 5875.91
20 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 108885 5860.33
21 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 75270 3680.12

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21