ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 158526  
2 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 126740  
3 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 119283  
4 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 113245  
5 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 98855  
6 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 91031  
7 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 87525  
8 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 85225  
9 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 82535  
10 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 76215  
11 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 74733  
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 62690  
13 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 52742  
14 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 50345  
15 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 48665  
16 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 36560  
17 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 34810  
18 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34650  
19 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 29620  
20 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 26945  
21 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18200  

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21