ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 53445  
2 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28305  
3 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 23925  
4 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14900  
5 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 10720  
6 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 10150  
7 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 6485  
8 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4655  
9 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3310  
10 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
11 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
12 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
13 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
14 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
15 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
16 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
17 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
18 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
19 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
20 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
21 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21