ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2023 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 41145  
2 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5425  
3 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 1250  
4 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
5 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
6 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
7 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
8 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
9 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет    
10 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
11 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
13 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
14 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
15 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
16 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
17 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
18 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
19 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
20 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
21 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21