ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 280638  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 206360  
3 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 199697  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 198382  
5 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 180800  
6 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 142910  
7 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 139245  
8 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 122679  
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 108475  
10 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 101510  
11 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 99300  
12 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 88275  
13 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 85365  
14 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 72458  
15 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 72140  
16 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 70265  
17 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 64870  
18 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 62481  
19 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 62000  
20 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 60775  
21 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 60195  
22 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 55085  
23 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 52045  
24 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 52005  
25 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 50160  
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 49330  
27 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 47195  
28 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 45885  
29 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 45075  
30 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 44545  
31 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 43015  
32 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41500  
33 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41450  
34 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 40260  
35 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 38649  
36 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 38568  
37 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 37030  
38 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 35140  
39 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 32540  
40 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 31750  
41 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 31275  
42 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 26025  
43 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 25855  
44 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 25245  
45 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 24770  
46 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 23755  
47 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21130  
48 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 20762  
49 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 20190  
50 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 19770  
51 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 19035  
52 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18955  
53 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 18445  
54 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 18150  
55 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 15230  
56 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 14985  
57 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 14365  
58 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 11860  
59 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 11854  
60 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 11300  
61 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 10560  
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 10375  
63 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 9665  
64 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 6885  
65 Кафедра онкології III Медичний факультет 5725  
66 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 5530  
67 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5310  
68 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 2140  
69 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1190  
70 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 235  
71 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
72 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21