ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 70850  
2 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 48870  
3 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 45905  
4 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 36865  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 28740  
6 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 24205  
7 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 23650  
8 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 23160  
9 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 19295  
10 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 18020  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 15690  
12 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 14435  
13 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 14130  
14 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13090  
15 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9035  
16 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9000  
17 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 8835  
18 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 8740  
19 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 8485  
20 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7865  
21 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7055  
22 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5085  
23 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5000  
24 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4675  
25 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 4125  
26 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 3675  
27 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 1360  
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 820  
29 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 800  
30 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 615  
31 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 500  
32 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 45  
33 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
34 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет    
35 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет    
36 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
37 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
38 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
39 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
40 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
41 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
42 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
43 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
44 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    
45 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
46 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
47 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
48 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
49 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
50 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
51 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
52 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
53 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
54 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
55 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет    
56 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
57 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
58 Кафедра онкології III Медичний факультет    
59 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
60 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
62 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
66 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
67 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет    
71 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
72 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
73 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
74 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21