ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 140710  
2 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 138860  
3 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 114575  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 107200  
5 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 105810  
6 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 89698  
7 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 78315  
8 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 66908  
9 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 62530  
10 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 62440  
11 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 54216  
12 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47405  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 47050  
14 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 44875  
15 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 44325  
16 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37715  
17 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 37160  
18 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 35215  
19 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 34770  
20 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 33815  
21 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 31830  
22 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28765  
23 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 28200  
24 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 28110  
25 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 28065  
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 23705  
27 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 23300  
28 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 23060  
29 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 21425  
30 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 18685  
31 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17315  
32 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17070  
33 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 16945  
34 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16515  
35 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 16175  
36 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 14920  
37 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 13970  
38 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 13000  
39 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12695  
40 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 12460  
41 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9650  
42 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 9605  
43 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 9395  
44 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 8740  
45 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 8455  
46 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 7995  
47 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7865  
48 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7760  
49 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 7560  
50 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7105  
51 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 7010  
52 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6585  
53 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 6355  
54 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 4425  
55 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 2600  
56 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 1170  
57 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 885  
58 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 235  
59 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
60 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
61 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
62 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
65 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
66 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
67 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
68 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
70 Кафедра онкології III Медичний факультет    
71 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
72 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
74 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21