ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 300585  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 269003  
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 265785  
4 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 249255  
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 235075  
6 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 190044  
7 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 176442  
8 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 162356  
9 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 154370  
10 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 147880  
11 Кафедра онкології III Медичний факультет 141090  
12 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 135968  
13 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 130675  
14 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 124385  
15 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 123925  
16 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 123635  
17 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 111034  
18 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 109425  
19 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 91204  
20 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 88055  
21 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 87275  
22 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 85225  
23 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 76568  
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 75225  
25 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 69660  
26 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 67725  
27 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 64520  
28 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 59965  
29 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 53755  
30 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 51315  
31 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 50930  
32 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48405  
33 Кафедра неврології II Медичний факультет 48190  
34 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47145  
35 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 45115  
36 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 40490  
37 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 39675  
38 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 39045  
39 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 37835  
40 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 37690  
41 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 36868  
42 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34986  
43 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33300  
44 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33155  
45 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 31855  
46 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 30510  
47 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 30045  
48 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 28950  
49 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 27982  
50 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів 26870  
51 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 26815  
52 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 25275  
53 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
54 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21030  
55 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 20535  
56 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 19880  
57 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 19555  
58 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 18005  
59 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 17675  
60 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17190  
61 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 14090  
62 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів 13215  
63 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12060  
64 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6400  
65 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5890  
66 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 4120  
67 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 2370  
68 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
69 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
70 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
73 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
74 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
75 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21