ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 122101 14364.82
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 235755 8495.68
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 160168 8320.42
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 273728 11648.00
5 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 125738 7983.37
6 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 156565 7282.09
7 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 71365 7929.44
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 147698 4442.05
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 101573 5417.23
10 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 105885 5102.89
11 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 42085 2853.22
12 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 56995 3123.01
13 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 33990 5911.30
14 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 63910 3156.05
15 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 97374 2200.54
16 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 64625 8338.71
17 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 39634 7549.33
18 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 65385 3006.21
19 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 79120 13760.00
20 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 47565 2718.00
21 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 21285 2746.45
22 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 64417 5052.31
23 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 34041 3680.11
24 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 34360 3616.84
25 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 88810 1909.89
26 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 23215 3202.07
27 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 93435 2942.83
28 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 108319 4376.53
29 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 67050 2915.22
30 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 50055 1614.68
31 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 24557 2654.81
32 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 30385 2383.14
33 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 66900 2908.70
34 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32285 3913.33
35 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 78658 2169.88
36 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21640 2792.26
37 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 39150 1535.29
38 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 47290 2741.45
39 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 44740 2237.00
40 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 38015 2764.73
41 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22460 3743.33
42 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 16000 1523.81
43 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32284 5165.44
44 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12544 1433.60
45 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 8250 1222.22
46 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 15079 1945.68
47 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 21095 2058.05
48 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 18980 667.13
49 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 24835 2207.56
50 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 26505 1582.39
51 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 19880 1614.40
52 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 9395 1212.26
53 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 10041 1147.54
54 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 23890 2171.82
55 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 42387 1401.22
56 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 19485 1039.20
57 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17120 1268.15
58 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 19637 1227.31
59 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 27095 1901.40
60 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 23091 1231.52
61 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 24265 874.41
62 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 11480 367.36
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 14165 596.42
64 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 21035 435.96
65 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 4305 374.35
66 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
67 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 8050 359.14
68 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 1420 60.43
69 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет   11.11
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 520 33.47
71 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
72 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21