ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 55260  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 54841  
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 54530  
4 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 41770  
5 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 40925  
6 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 37615  
7 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 36894  
8 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 30785  
9 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 27050  
10 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24150  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20805  
12 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 20595  
13 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 20325  
14 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 18430  
15 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 13310  
16 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 12825  
17 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 12600  
18 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 12525  
19 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 11685  
20 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 11015  
21 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 10520  
22 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 10175  
23 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 8300  
24 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7650  
25 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7160  
26 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 6491  
27 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 6025  
28 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 5525  
29 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 4600  
30 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 4450  
31 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 4340  
32 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4160  
33 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 3785  
34 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3585  
35 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 3470  
36 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 2815  
37 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 2449  
38 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 2435  
39 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 2380  
40 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 2140  
41 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2111  
42 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2050  
43 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 1505  
44 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 1500  
45 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 1120  
46 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 1050  
47 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 1000  
48 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 905  
49 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 885  
50 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 885  
51 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 650  
52 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 460  
53 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 330  
54 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 320  
55 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 200  
56 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 150  
57 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
58 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
59 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
60 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
61 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
62 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
63 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
64 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
65 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
67 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
68 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
69 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра онкології III Медичний факультет    
71 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
72 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21