ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2024 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 359266  
2 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 179130  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 165584  
4 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 157640  
5 Кафедра внутрішньої медицини №1 V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 151590  
6 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 142840  
7 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 108015  
8 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 101500  
9 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 80374  
10 Кафедра філософії та суспільних наук V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 78290  
11 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 73445  
12 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 70311  
13 Кафедра неврології II Медичний факультет 69610  
14 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 66520  
15 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 63433  
16 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 48940  
17 Кафедра онкології III Медичний факультет 47090  
18 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 44004  
19 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 43930  
20 Кафедра педіатрії № 2 VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 42820  
21 Кафедра іноземних мов VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 41690  
22 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 41120  
23 Кафедра фізіології I Медичний факультет 40026  
24 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 39345  
25 Кафедра пропедевтики педіатрії III Медичний факультет 34695  
26 Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії IV Медичний факультет 34575  
27 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 33890  
28 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33175  
29 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 32935  
30 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 31880  
31 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 28860  
32 Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27850  
33 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 27670  
34 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології III Медичний факультет 27112  
35 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 26053  
36 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 24890  
37 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 21425  
38 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21230  
39 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 16397  
40 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 13012  
41 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики III Медичний факультет 9294  
42 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7420  
43 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 5840  
44 Кафедра латинської мови та медичної термінології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 4091  
45 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 2050  
46 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 1440  
47 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 520  
48 Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 100  
49 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
50 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
51 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
52 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
53 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
54 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
55 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
56 Кафедра офтальмології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
57 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
58 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
59 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
61 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
62 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
63 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
65 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
66 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
67 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
68 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
69 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
70 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
71 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
72 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
75 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
76 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
77 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології I Медичний факультет    
78 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
79 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
80 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
81 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
82 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
83 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
84 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
85 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
86 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
87 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
88 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
89 Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
90 Кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії I Медичний факультет    
91 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб II Медичний факультет    
92 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології II Медичний факультет    
93 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
94 Кафедра фармакології та медичної рецептури VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21