ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 431955  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 401902  
3 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 338305  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 270586  
5 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 238370  
6 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 188094  
7 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 167125  
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 160265  
9 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 158526  
10 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 141680  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 139340  
12 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 137449  
13 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 126740  
14 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 119283  
15 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 113245  
16 Кафедра онкології III Медичний факультет 110770  
17 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 107880  
18 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 103940  
19 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 101405  
20 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 99270  
21 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 98855  
22 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 98685  
23 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 91031  
24 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 90242  
25 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 89098  
26 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 87525  
27 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 85225  
28 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 82535  
29 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 81845  
30 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 77183  
31 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 76215  
32 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 74733  
33 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 72837  
34 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 71975  
35 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 68235  
36 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 62690  
37 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 60650  
38 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 58670  
39 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 55695  
40 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 53285  
41 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 52742  
42 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 50345  
43 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 48665  
44 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 47880  
45 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 44720  
46 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 42545  
47 Кафедра неврології II Медичний факультет 41975  
48 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 40740  
49 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40650  
50 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 38692  
51 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 36560  
52 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 35920  
53 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 34810  
54 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34650  
55 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів 33030  
56 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 31290  
57 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 29620  
58 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 29595  
59 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 26945  
60 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 26382  
61 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23825  
62 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22625  
63 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 22010  
64 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 19120  
65 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18200  
66 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 18060  
67 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 17930  
68 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17635  
69 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 15775  
70 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів 14778  
71 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 10995  
72 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 9780  
73 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 8460  
74 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 3740  
75 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21