ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 142670  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 138941  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 104448  
4 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 103980  
5 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 74485  
6 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 74090  
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 57398  
8 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 55405  
9 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 50663  
10 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48073  
11 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 43255  
12 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 41160  
13 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40221  
14 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 38065  
15 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 37520  
16 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 36980  
17 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 33655  
18 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 33275  
19 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33124  
20 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 32145  
21 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 30085  
22 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 27395  
23 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 25760  
24 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 24760  
25 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24250  
26 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 23140  
27 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21640  
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 20760  
29 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20620  
30 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 20325  
31 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 18940  
32 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 17687  
33 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 17455  
34 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 16790  
35 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 16541  
36 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 15601  
37 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 14629  
38 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 13920  
39 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 13850  
40 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 13735  
41 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13580  
42 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 13330  
43 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 13080  
44 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 12755  
45 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12200  
46 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 11430  
47 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 10125  
48 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 8570  
49 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 8270  
50 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7650  
51 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 7560  
52 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5815  
53 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 5580  
54 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 5455  
55 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4899  
56 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 4670  
57 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 4495  
58 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 3960  
59 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 3680  
60 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 3585  
61 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 3550  
62 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 3420  
63 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 2570  
64 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 2085  
65 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 1810  
66 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 150  
67 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Кафедра онкології III Медичний факультет    
69 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
70 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
71 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
72 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21