ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21955  
2 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 20230  
3 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 19070  
4 Кафедра онкології III Медичний факультет 14550  
5 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 11605  
6 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 10905  
7 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4585  
8 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
9 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів    
10 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
11 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
12 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
13 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
14 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
15 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
16 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
17 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
18 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
19 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
20 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет    
21 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
22 Кафедра неврології II Медичний факультет    
23 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет    
24 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
25 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
26 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
27 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
28 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
29 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
30 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
31 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
32 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
33 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
34 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів    
35 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
36 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
37 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
38 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
39 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
40 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
41 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
42 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
43 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
44 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет    
45 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
46 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
47 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
48 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет    
49 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
50 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
51 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
52 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
53 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
54 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет    
55 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
56 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
57 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
58 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
59 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
60 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
61 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
62 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет    
63 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет    
64 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет    
65 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
67 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
68 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет    
69 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
71 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
73 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет    
75 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21