ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2018 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 171781 20209.53
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 449115 16184.32
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 187358 9732.88
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 297723 12669.06
5 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 238805 11508.67
6 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 82565 9173.89
7 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 136313 8654.79
8 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 173618 8075.26
9 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 103150 6993.22
10 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 117935 5823.95
11 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 119843 6391.63
12 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 177095 5326.17
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 116700 5365.52
14 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 64209 12230.29
15 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 108445 13992.90
16 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 44674 7769.39
17 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 170065 3843.28
18 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 94428 3703.06
19 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 45975 4086.67
20 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 48075 6203.23
21 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 56995 3123.01
22 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34000 4387.10
23 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 84430 14683.48
24 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 30167 3261.30
25 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 65745 3756.86
26 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 103465 4498.48
27 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 36955 3890.00
28 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 148159 5986.22
29 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 73322 5750.75
30 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 98918 2728.77
31 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 35641 3853.08
32 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 39990 6665.00
33 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 28274 3648.26
34 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 49140 5956.36
35 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 51130 3787.41
36 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 33700 4648.28
37 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33525 2629.41
38 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 104460 2246.45
39 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 69140 3006.09
40 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 58220 1878.06
41 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 29850 2912.20
42 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 63170 3158.50
43 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 24470 851.13
44 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 94115 2964.25
45 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 56470 3273.62
46 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21844 2496.46
47 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 20950 1995.24
48 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34454 5512.64
49 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 38015 2764.73
50 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 8250 1222.22
51 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 27635 2210.80
52 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 14625 1887.10
53 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 30365 2760.45
54 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 56377 1863.70
55 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 14249 1628.46
56 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 118280 4262.34
57 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 35865 2141.19
58 Кафедра онкології III Медичний факультет 7395 687.91
59 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 11670 496.60
60 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 26552 1416.11
61 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 30951 1650.72
62 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 21717 1357.31
63 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 19250 1425.93
64 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 28820 2022.46
65 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 13110 1140.00
66 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 38874 1636.80
67 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 40118 831.46
68 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 11480 367.36
69 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 24550 1275.32
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 4495 183.47
71 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 8050 359.14
72 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 2250  

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21