ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 241100 28364.71
2 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 195499 7924.56
3 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 163950 36433.33
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 382956 13092.51
5 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 251229 10690.60
6 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 235630 6930.29
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 361929 16028.74
8 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 80457 7911.21
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 350540 15240.87
10 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 214995 5559.74
11 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 347255 20523.35
12 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 143270 15209.13
13 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 73570 7357.00
14 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 100455 3901.17
15 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 132905 9146.94
16 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 98848 9195.16
17 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 109280 5101.77
18 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 155160 7250.47
19 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 149338 6561.42
20 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 108340 5753.58
21 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 112863 6919.87
22 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 111565 9987.91
23 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 95055 9219.69
24 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 149860 5123.42
25 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 164686 5945.34
26 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 93520 4156.44
27 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 52230 7937.69
28 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 94773 7717.67
29 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 208703 4594.96
30 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 31973 4083.40
31 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 115561 4473.91
32 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 215346 10378.12
33 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 67280 6116.36
34 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 158220 5842.69
35 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів 60310 5244.35
36 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 120868 3154.18
37 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 122333 6796.28
38 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 77060 3815.13
39 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 99270 5955.01
40 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 75210 4450.30
41 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 38910 4762.55
42 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 58692 4095.74
43 Кафедра неврології II Медичний факультет 82430 4227.18
44 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 67312 2623.23
45 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 119405 4047.63
46 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 56370 4421.18
47 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 42170 4568.80
48 Кафедра онкології III Медичний факультет 124370 12474.93
49 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 60385 5617.21
50 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів 44338 4883.04
51 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 122295 6866.65
52 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 56815 8399.01
53 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 52420 6843.34
54 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 56816 4321.16
55 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 66715 4028.68
56 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 45288 1893.31
57 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 64795 3849.97
58 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 35402 6531.73
59 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 52175 2070.44
60 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 89965 4089.32
61 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 26945 1537.68
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 89575 4821.04
63 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 45844 4507.77
64 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21250 4790.15
65 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 42545 2321.06
66 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40415 1956.20
67 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 69870 3054.03
68 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 26830 2044.97
69 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 12645 1662.20
70 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 18735 611.26
71 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 12005 1041.87
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 3740 385.63
73 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 17930  
74 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 15775  
75 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21