ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2016 рік
Всі   •  Клінічні   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Природничо-наукові
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології II Медичний факультет 240442 34947.97
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 370417 13978.00
3 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 361963 14846.72
4 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 177014 11800.93
5 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 200688 9910.52
6 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 143117 10043.30
7 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 74336 14867.20
8 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 99220 13229.33
9 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 166329 5058.67
10 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 172935 5912.31
11 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 149795 7350.10
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 124680 4889.41
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 121500 6075.00
14 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 75623 7345.05
15 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 83505 5567.00
16 Кафедра загальної хірургії №1 I Медичний факультет 33560 4330.32
17 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 189620 4527.70
18 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 43255 5012.17
19 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 33698 3851.20
20 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 22145 3105.89
21 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 48545 4978.97
22 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 59973 10199.49
23 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 40919 4882.94
24 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 45380 3946.09
25 Кафедра травматології та ортопедії II Медичний факультет 25632 3307.35
26 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 170310 9393.82
27 Кафедра гігієни та екології №2 II Медичний факультет 50068 5254.15
28 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 71250 3929.95
29 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 53925 7988.89
30 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології IV Медичний факультет 119881 4893.10
31 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 63087 7885.88
32 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 38565 4674.55
33 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 45301 7100.47
34 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 50077 3283.74
35 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 52390 3880.74
36 Кафедра онкології III Медичний факультет 45380 4593.12
37 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 77600 2771.43
38 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 125140 3575.43
39 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27748 4224.89
40 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 86083 4003.86
41 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 28875 2887.50
42 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса II Медичний факультет 24360 2832.63
43 Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я IV Медичний факультет 62250 2736.26
44 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 73150 4180.00
45 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 81583 4438.68
46 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 86986 2852.00
47 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 73365 4315.59
48 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 72359 3991.12
49 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 62015 6704.32
50 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 51932 2443.86
51 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 55928 3495.50
52 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 32224 2551.39
53 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18400 2537.93
54 Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії I Медичний факультет 30275 2522.92
55 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 70295 1570.84
56 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 51818 5922.06
57 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 54845 1866.75
58 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 41010 5656.55
59 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 66320 3789.71
60 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 33095 2473.47
61 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 89460 1945.34
62 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 11265 1251.67
63 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20145 1580.00
64 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32957 3562.92
65 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 30950 1934.38
66 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 39169 2190.66
67 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 25295 1058.83
68 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 38814 1651.66
69 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 18290 653.21
70 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7868 562.00
71 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 9395 381.91
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21