ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 302948  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 237670  
3 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 218202  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 198382  
5 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 180800  
6 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 164450  
7 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 158395  
8 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 154988  
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 115505  
10 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 108780  
11 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 105383  
12 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 103475  
13 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 102590  
14 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 99113  
15 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 92635  
16 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 83620  
17 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 83161  
18 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 81021  
19 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 79141  
20 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 75275  
21 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 75015  
22 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 74580  
23 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 72915  
24 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 72140  
25 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 69835  
26 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 62295  
27 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 58010  
28 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 56885  
29 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 54695  
30 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 53515  
31 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 53320  
32 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 53178  
33 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 53105  
34 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 53092  
35 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 50470  
36 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 48945  
37 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 46830  
38 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 46130  
39 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 41449  
40 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 39268  
41 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 35825  
42 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 35310  
43 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 33540  
44 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 32870  
45 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 26255  
46 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 26011  
47 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 26000  
48 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 25245  
49 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 24970  
50 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 23970  
51 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 23790  
52 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 21065  
53 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 20145  
54 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 19035  
55 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18955  
56 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 18150  
57 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17080  
58 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 11860  
59 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 11854  
60 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 11300  
61 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 11040  
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 10895  
63 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 10750  
64 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 9665  
65 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 6885  
66 Кафедра онкології III Медичний факультет 5725  
67 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 5530  
68 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5310  
69 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 1550  
70 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1390  
71 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 235  
72 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21