ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Клінічні   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Природничо-наукові
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 44465  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 37125  
3 Кафедра клінічної фармакології II Медичний факультет 34620  
4 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 31665  
5 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 30430  
6 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 25657  
7 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21108  
8 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 20175  
9 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 19745  
10 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 19155  
11 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 14810  
12 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 13340  
13 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12756  
14 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 10810  
15 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 10625  
16 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 10285  
17 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 9960  
18 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології IV Медичний факультет 9440  
19 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8630  
20 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8630  
21 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 8535  
22 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7755  
23 Кафедра травматології та ортопедії II Медичний факультет 7420  
24 Кафедра загальної хірургії №1 I Медичний факультет 7345  
25 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5830  
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 4515  
27 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4225  
28 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 3800  
29 Кафедра гігієни та екології №2 II Медичний факультет 3550  
30 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3240  
31 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 3010  
32 Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я IV Медичний факультет 2930  
33 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2875  
34 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 2800  
35 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 2475  
36 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 2445  
37 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2325  
38 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 2085  
39 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 1940  
40 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 1675  
41 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 1185  
42 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 1170  
43 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 755  
44 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 550  
45 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 455  
46 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса II Медичний факультет 320  
47 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 50  
48 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
49 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
50 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет    
51 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
52 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
53 Кафедра онкології III Медичний факультет    
54 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
55 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ    
56 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
57 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
58 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет    
59 Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії I Медичний факультет    
60 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет    
61 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет    
62 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
63 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
64 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ    
65 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
66 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
67 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
68 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
69 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
70 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет    
71 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
72 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21