ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 205190  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 183985  
3 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 67120  
4 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 55175  
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 54765  
6 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 50235  
7 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 45200  
8 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 42750  
9 Кафедра онкології III Медичний факультет 42060  
10 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 31620  
11 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28915  
12 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 28150  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 24755  
14 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 24469  
15 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21955  
16 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 21825  
17 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 21240  
18 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
19 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 17725  
20 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 16465  
21 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 16100  
22 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 12885  
23 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 9050  
24 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 8885  
25 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 8825  
26 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8780  
27 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 6985  
28 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 6090  
29 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 4450  
30 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4365  
31 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 3720  
32 Кафедра неврології II Медичний факультет 3390  
33 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 2820  
34 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 2375  
35 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 2150  
36 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
37 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 1000  
38 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 620  
39 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 555  
40 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
41 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет    
42 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
43 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
44 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
45 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
46 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
47 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
48 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
49 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет    
50 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
51 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
52 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
53 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
54 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
55 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
56 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
57 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
58 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
59 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    
60 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
61 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
62 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
64 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
65 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
66 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
67 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
70 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
71 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
72 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
73 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
74 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
75 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21