ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 87100  
2 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 64300  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 56830  
4 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 49788  
5 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 44820  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 35160  
7 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 34495  
8 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 33435  
9 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 26900  
10 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 25345  
11 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 24240  
12 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 23210  
13 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 20600  
14 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 19640  
15 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 19275  
16 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 19195  
17 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17645  
18 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 16290  
19 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 15340  
20 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 14270  
21 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13270  
22 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9650  
23 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9545  
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 9235  
25 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9000  
26 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 8835  
27 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 8455  
28 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 7865  
29 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 7105  
30 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 7065  
31 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 6105  
32 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5880  
33 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 5000  
34 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 4775  
35 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 4425  
36 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 3660  
37 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 3560  
38 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 2905  
39 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 2360  
40 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 2220  
41 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 945  
42 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 800  
43 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 235  
44 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 45  
45 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
46 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
47 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
48 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
49 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
50 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет    
51 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
52 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
53 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
54 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
55 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
56 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
57 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
58 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
59 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
60 Кафедра онкології III Медичний факультет    
61 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
62 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
64 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
66 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
67 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
71 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
72 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
73 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
74 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21