ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2020 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 317623 14129.14
2 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 234000 25517.99
3 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 171800 7756.21
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 273710 11999.56
5 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 332155 11274.78
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 205445 27392.67
7 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 270050 7966.08
8 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 124916 6075.68
9 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 251512 17250.48
10 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 159365 14409.13
11 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 124410 8016.11
12 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 269395 5853.87
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 167777 7082.30
14 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 128695 5476.38
15 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 106735 4946.01
16 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 99285 9611.33
17 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 108760 5122.94
18 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 202140 5591.70
19 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 121738 10212.92
20 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 139923 8621.26
21 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 204771 6565.28
22 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 68130 8034.20
23 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 66331 10750.57
24 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 83497 9073.60
25 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 83522 10440.25
26 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 144858 7188.98
27 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 37445 7489.00
28 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 85796 4077.40
29 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 83005 4789.67
30 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 142472 5660.39
31 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 108340 6878.73
32 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 122445 4981.49
33 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 92248 9025.91
34 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 44411 5176.11
35 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 61040 4787.45
36 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 53055 4831.97
37 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 91875 5478.53
38 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 122341 11658.27
39 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 70785 12267.76
40 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 32290 3636.59
41 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 95135 6071.16
42 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 97595 3816.48
43 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 31864 4526.14
44 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 110380 7044.03
45 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 74095 13299.17
46 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 112549 3692.55
47 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 60280 2718.99
48 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 116335 2706.72
49 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 89450 3125.04
50 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 94185 4854.90
51 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 63096 4283.50
52 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 90667 3790.43
53 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 103227 3664.43
54 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 9300 2723.54
55 Кафедра онкології III Медичний факультет 35955 3369.73
56 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 51110 1742.58
57 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 13685 1473.09
58 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 45039 2507.74
59 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 35610 3682.52
60 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 48060 3418.21
61 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 57060 3211.28
62 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 25945 2708.25
63 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 88822 2626.32
64 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 47095 1460.31
65 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 32895 1680.03
66 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 53310 2311.80
67 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 360 864.27
68 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 35630 2520.00
69 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 15900 1447.17
70 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 21275 843.24
71 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 2100 276.99
72 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 36285  
73 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 5530  
74 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21