ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 205995  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 182036  
3 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 172290  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 144795  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 129546  
6 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 120705  
7 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 116238  
8 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 115934  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 113995  
10 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 99755  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 88700  
12 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 86570  
13 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 83340  
14 Кафедра онкології III Медичний факультет 82460  
15 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 81995  
16 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 81610  
17 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 70182  
18 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 69430  
19 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 65775  
20 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 65160  
21 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 64120  
22 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 63285  
23 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 62173  
24 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 62140  
25 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 59215  
26 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 55690  
27 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 54170  
28 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 53575  
29 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 52830  
30 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 51250  
31 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 50290  
32 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 50015  
33 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 46620  
34 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 44015  
35 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 41505  
36 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41505  
37 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 39105  
38 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 37900  
39 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 36663  
40 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 35715  
41 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 35345  
42 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 34522  
43 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34200  
44 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 34171  
45 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 30270  
46 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 28630  
47 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28442  
48 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 28070  
49 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 27740  
50 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 27460  
51 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 23700  
52 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 23155  
53 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22185  
54 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 22010  
55 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 20785  
56 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 18060  
57 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 17935  
58 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 17842  
59 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 15770  
60 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 14928  
61 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14850  
62 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 14605  
63 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 11520  
64 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 10950  
65 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 10095  
66 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 8335  
67 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6780  
68 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 6350  
69 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 5710  
70 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 4975  
71 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 4660  
72 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 3320  
73 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2645  
74 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
75 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21