ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 101200  
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 92776  
3 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 82340  
4 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 65655  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 58910  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 53945  
7 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 48335  
8 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48115  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 47470  
10 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 46055  
11 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 44120  
12 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 44050  
13 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 43160  
14 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 38250  
15 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34750  
16 Кафедра фізичного виховання та здоров\'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 27625  
17 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 27320  
18 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 27290  
19 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 27235  
20 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 22860  
21 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 22005  
22 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 19910  
23 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 19645  
24 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 18375  
25 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17937  
26 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 17910  
27 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 17815  
28 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11600  
29 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 10880  
30 Кафедра онкології III Медичний факультет 10340  
31 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 10335  
32 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 9830  
33 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8680  
34 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 8440  
35 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 7055  
36 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 6615  
37 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 6470  
38 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6130  
39 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5250  
40 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 4245  
41 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2645  
42 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 1520  
43 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 820  
44 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 500  
45 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 450  
46 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 450  
47 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 7  
48 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
49 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет    
50 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
51 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
52 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
53 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
54 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
55 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
56 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
57 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
58 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
59 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
61 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
62 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
63 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
64 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
67 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
68 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
69 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
70 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
72 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
73 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
74 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
75 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
76 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21