ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 247289 25362.97
2 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 395660 14791.03
3 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 295802 13600.09
4 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 155265 9858.10
5 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 440771 20896.05
6 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 131235 6730.00
7 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 217220 10468.43
8 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 123861 7741.31
9 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 259350 8104.69
10 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 190300 9635.44
11 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 101875 12348.48
12 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 180683 31423.13
13 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 130225 5661.96
14 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 123231 6485.84
15 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 134251 5536.12
16 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 103520 16563.20
17 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 119410 8235.17
18 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 46815 5188.95
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 181055 4235.20
20 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 72755 14551.00
21 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 64635 7208.65
22 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 105380 3399.35
23 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 36895 5676.15
24 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 91105 2803.23
25 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 119370 4547.43
26 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 250665 7957.62
27 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 73930 6571.56
28 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 94205 6386.78
29 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 126974 6046.38
30 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 102519 4362.51
31 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 155445 3861.99
32 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 82000 9371.43
33 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 71202 6781.14
34 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 50430 5043.00
35 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 85245 5327.81
36 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 70535 3510.93
37 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 104515 5500.79
38 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 65270 5439.17
39 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 79090 2309.20
40 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 54738 4210.62
41 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 41125 4012.20
42 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 40815 4947.27
43 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28945 3135.68
44 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 145425 2770.00
45 Кафедра онкології III Медичний факультет 16590 1867.62
46 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 91620 4698.46
47 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34385 4045.29
48 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 65560 4947.92
49 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 48585 4740.00
50 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 121525 4190.52
51 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 42969 3069.21
52 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 56655 6124.86
53 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 36410 5601.54
54 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 93825 2821.80
55 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 28905 3395.00
56 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 26300 3690.34
57 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16390 2235.15
58 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 60069 2224.78
59 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 55410 1978.93
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 46205 1566.27
61 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41170 2195.73
62 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 53770 2655.31
63 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 27910 1744.38
64 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 21032 1168.44
65 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 17075 2069.70
66 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 38990 1529.02
67 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 26442 1373.61
68 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37845 2803.33
69 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 19725 692.11
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет   108.63
71 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 45035  
72 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 16405  
73 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 2580  
74 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21