ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 260445 26712.31
2 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 322392 14822.62
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 366180 13688.97
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 507623 24014.73
5 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 182575 11592.06
6 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 260500 12554.22
7 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 143545 7361.28
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 293975 9186.72
9 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 201578 35057.04
10 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 100335 12161.82
11 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 87880 14060.80
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 169495 6456.95
13 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 78320 15664.00
14 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 124455 5788.60
15 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 122561 7660.06
16 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 151321 6240.04
17 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 216760 5385.34
18 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 145630 6331.74
19 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 179110 9068.86
20 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 106290 9448.00
21 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 124280 8571.03
22 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 269435 6302.57
23 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 138304 7279.16
24 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 42015 6463.85
25 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 152239 6478.26
26 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 58815 7129.09
27 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 279920 8886.35
28 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 39715 4425.79
29 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 174380 6013.10
30 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 120355 3882.42
31 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 105775 3254.62
32 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 97905 6637.63
33 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 86415 5400.94
34 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 135024 6429.71
35 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 62790 6957.30
36 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 97600 11154.29
37 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 61855 6185.50
38 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41315 4466.49
39 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 101775 7681.13
40 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 123245 6486.58
41 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 72402 6895.43
42 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 88760 3170.00
43 Кафедра онкології III Медичний факультет 27182 2588.76
44 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 69118 5316.77
45 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 72290 3855.47
46 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 86760 4449.23
47 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 79140 2310.66
48 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 44565 5242.94
49 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 78374 2902.74
50 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 49685 4847.32
51 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 57789 4127.79
52 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 33525 3897.22
53 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 134935 2570.19
54 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 35915 4953.79
55 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 44380 6827.69
56 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 54200 4516.67
57 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 39225 3826.83
58 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 55045 5950.81
59 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 76325 2587.29
60 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 17340 2350.30
61 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 79995 2405.86
62 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 25825 3130.30
63 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 33910 2119.38
64 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 21132 1174.00
65 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 66575 2610.78
66 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 31272 1624.52
67 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 62370 3080.00
68 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48395 3584.81
69 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 22675 795.61
70 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет   108.63
71 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 76815  
72 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 50685  
73 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 2580  
74 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21