ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 422335  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 382340  
3 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 333355  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 272286  
5 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 238280  
6 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 151235  
7 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 133995  
8 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 131130  
9 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 128546  
10 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 128349  
11 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 122038  
12 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 121505  
13 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 107470  
14 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 100955  
15 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 100865  
16 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 99270  
17 Кафедра онкології III Медичний факультет 91520  
18 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 83640  
19 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 83395  
20 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 77178  
21 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 75232  
22 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 74890  
23 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 74535  
24 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 72837  
25 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 70330  
26 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 69733  
27 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 68235  
28 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 63770  
29 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 62815  
30 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 62690  
31 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 62435  
32 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 58370  
33 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 52275  
34 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 52100  
35 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 50345  
36 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 48355  
37 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 47022  
38 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 46620  
39 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 46075  
40 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 42545  
41 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 41165  
42 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40650  
43 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 39623  
44 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 38271  
45 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 37825  
46 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34200  
47 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 33030  
48 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 32800  
49 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32742  
50 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 30060  
51 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 29620  
52 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 27840  
53 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 27770  
54 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 26945  
55 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 26590  
56 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 24700  
57 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23825  
58 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 23045  
59 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 22010  
60 Кафедра неврології II Медичний факультет 21815  
61 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21200  
62 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 20945  
63 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 19120  
64 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 18842  
65 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 18060  
66 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 17930  
67 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 17635  
68 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14850  
69 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 14778  
70 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 11520  
71 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 9945  
72 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 8980  
73 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 7660  
74 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
75 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
76 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21