ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 183580  
2 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 182972  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 168249  
4 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я і культурології IV Медичний факультет 150985  
5 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 143535  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 127150  
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 123010  
8 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 98155  
9 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 94760  
10 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 78520  
11 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 70320  
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 68650  
13 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 66925  
14 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 65760  
15 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 60434  
16 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 58170  
17 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 57810  
18 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 56545  
19 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 52075  
20 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 51730  
21 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 50905  
22 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 50335  
23 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 47400  
24 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 45550  
25 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 44770  
26 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 44380  
27 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 43945  
28 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 35680  
29 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 34520  
30 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 34045  
31 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 33445  
32 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 31875  
33 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 29845  
34 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28945  
35 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 28940  
36 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 27315  
37 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 26065  
38 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 25844  
39 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 24205  
40 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 23670  
41 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 23415  
42 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23339  
43 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 22560  
44 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 20880  
45 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 20380  
46 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 19320  
47 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 18600  
48 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 17010  
49 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16935  
50 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 16710  
51 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 14995  
52 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 14255  
53 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 13675  
54 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 13595  
55 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 13182  
56 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 12478  
57 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 7835  
58 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 7420  
59 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 5790  
60 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5720  
61 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 5500  
62 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 4925  
63 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 550  
64 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 50  
65 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
66 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
67 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
69 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
70 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
73 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21