ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 127856  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 117625  
3 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 86525  
4 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 85700  
5 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 85500  
6 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 73785  
7 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 63760  
8 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 62270  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 61530  
10 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 60425  
11 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 58930  
12 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 54940  
13 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 51320  
14 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 49220  
15 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 49055  
16 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 47980  
17 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 47335  
18 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 35545  
19 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 35430  
20 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 35217  
21 Кафедра фізичного виховання та здоров\'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34615  
22 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 32170  
23 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 31340  
24 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 29610  
25 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 26245  
26 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23497  
27 Кафедра онкології III Медичний факультет 23180  
28 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 22690  
29 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 22010  
30 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21505  
31 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 20475  
32 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20400  
33 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 18195  
34 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 17882  
35 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16340  
36 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 16220  
37 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14100  
38 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 11185  
39 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 10950  
40 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 8555  
41 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 8390  
42 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 6870  
43 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 6615  
44 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 6445  
45 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 5650  
46 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5250  
47 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 5080  
48 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2645  
49 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 2180  
50 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 1520  
51 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 1220  
52 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 970  
53 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 750  
54 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 615  
55 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 500  
56 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
57 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
58 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
59 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
60 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
62 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
63 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
64 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
66 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
67 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
68 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
69 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
70 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
71 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
72 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
73 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
74 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
75 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
76 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21