ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2024 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 386750  
2 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 203000  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 183864  
4 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 179130  
5 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 155365  
6 Кафедра внутрішньої медицини №1 V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 152590  
7 Кафедра педіатрії № 2 VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 148621  
8 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 113515  
9 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 110000  
10 Кафедра онкології III Медичний факультет 102337  
11 Кафедра загальної практики - сімейної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 97000  
12 Кафедра травматології та ортопедії, фізичної та реабілітаційної медицини Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 95650  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 85681  
14 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 81039  
15 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 80374  
16 Кафедра філософії та суспільних наук V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 78500  
17 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 73434  
18 Кафедра гігієни, епідеміології, дезінфектології та професійних хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 71970  
19 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 70311  
20 Кафедра неврології II Медичний факультет 69610  
21 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 61230  
22 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 50305  
23 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 49690  
24 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 47220  
25 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 42735  
26 Кафедра іноземних мов VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 42590  
27 Кафедра фізіології I Медичний факультет 40466  
28 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 39420  
29 Кафедра пропедевтики педіатрії III Медичний факультет 35395  
30 Кафедра інфекційних хвороб та фтизіатрії IV Медичний факультет 34575  
31 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 34343  
32 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33175  
33 Кафедра рентгенології та радіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32486  
34 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 31880  
35 Кафедра ендокринології та дитячої ендокринології III Медичний факультет 31112  
36 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 28860  
37 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 28720  
38 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 26990  
39 Кафедра медицини невідкладних станів та медицини катастроф Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21980  
40 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 21425  
41 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 16972  
42 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 16547  
43 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, медсестринства та біоетики III Медичний факультет 12884  
44 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11550  
45 Кафедра психіатрії та наркології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8320  
46 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 5840  
47 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 4430  
48 Кафедра латинської мови та медичної термінології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян 4091  
49 Кафедра інфекційних хвороб, дитячих інфекційних хвороб, фтизіатрії та пульмонології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 3550  
50 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 2090  
51 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 2050  
52 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 1850  
53 Кафедра акушерства, гінекології, дитячої гінекології та медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 100  
54 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології II Медичний факультет    
55 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
56 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
57 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
58 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
59 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
60 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
61 Кафедра офтальмології V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
62 Кафедра урології та дитячої урології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
63 Кафедра неврології та дитячої неврології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
64 Кафедра онкології, променевої терапії, онкохірургії та паліативної допомоги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
65 Кафедра ортопедичної та хірургічної стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
66 Кафедра соціальної медицини, організації та управління в охороні здоров\'я Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
67 Кафедра терапевтичної стоматології та дитячої стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
68 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    
69 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
70 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
71 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
72 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
73 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
74 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
75 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Кафедра сексології, психотерапії та медичної психології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
77 Кафедра патологічної анатомії та судово-медичної експертизи Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
78 Кафедра педіатрії №3 та неонатології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
79 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології I Медичний факультет    
80 Кафедра акушерства та гінекології №3 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
81 Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
82 Кафедра дерматовенерології та хірургічної дерматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
83 Кафедра отоларингології і дитячої отоларингології та офтальмології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
84 Кафедра терапії №1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
85 Кафедра терапії №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
86 Кафедра ультразвукової та функціональної діагностики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
87 Кафедра хірургії №5 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
88 Кафедра хірургії №6 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
89 Кафедра клінічної лабораторної діагностики та судово-медичної токсикології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
90 Кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії I Медичний факультет    
91 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб II Медичний факультет    
92 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи    
93 Кафедра фармакології та медичної рецептури VI факультет з підготовки іноземних студентів Навчально-наукового інституту з підготовки іноземних громадян    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21