ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 263706 32436.16
2 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 280230 14370.77
3 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 321423 13050.06
4 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 128103 11645.73
5 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 224943 8331.22
6 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 218910 10575.18
7 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 130729 8553.90
8 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 101535 12368.14
9 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 113235 6422.86
10 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 82500 13750.00
11 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 57580 11224.17
12 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 265351 10304.89
13 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 106991 6845.23
14 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 191373 9626.41
15 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 192886 5822.09
16 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 53321 8182.65
17 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 54056 6006.22
18 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 142175 7432.04
19 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 109630 5220.48
20 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 56401 5371.52
21 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ 84231 5710.58
22 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 167338 7477.12
23 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 111922 3654.00
24 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34897 4720.27
25 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 48505 7602.66
26 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 31653 3956.62
27 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 140288 7583.14
28 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 147808 4177.73
29 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 38464 4963.10
30 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 53635 4332.39
31 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 58030 9671.67
32 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 102290 4262.08
33 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 63787 8094.80
34 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 85445 5026.18
35 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 50970 4247.50
36 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 128622 2881.96
37 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 115433 4760.12
38 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 62013 3420.46
39 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 29523 2880.29
40 Кафедра онкології III Медичний факультет 34305 3227.19
41 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 82080 6527.84
42 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 43325 3299.70
43 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 51670 5741.11
44 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 40370 2990.37
45 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 42791 2674.44
46 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 59695 3450.58
47 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 136225 3001.87
48 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 30345 4046.00
49 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 126257 4088.63
50 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 48507 5462.50
51 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 29400 3730.96
52 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 23793 2861.88
53 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 26595 2919.00
54 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 69774 3341.67
55 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 91005 3250.18
56 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 40120 1477.72
57 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 30525 2281.39
58 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 17280 1818.95
59 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 61720 3981.94
60 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 62278 3435.08
61 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 68286 2889.80
62 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 38060 3044.80
63 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 23860 1479.23
64 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 10990 1643.91
65 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 83845 1774.50
66 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 36690 2617.83
67 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 42775 1419.68
68 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 42960 2793.24
69 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 11990 1009.26
70 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 17810 677.54
71 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 10655 448.63
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21