ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 266385  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 250770  
3 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 214945  
4 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 199805  
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 155750  
6 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 151250  
7 Кафедра онкології III Медичний факультет 137740  
8 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 95470  
9 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 84755  
10 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 83625  
11 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 75280  
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 71810  
13 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 70534  
14 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 64425  
15 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 60628  
16 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 58634  
17 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 56005  
18 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 42255  
19 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34935  
20 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34680  
21 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33155  
22 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 31905  
23 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 31695  
24 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 29455  
25 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 29180  
26 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 28465  
27 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 26525  
28 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 25275  
29 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 24985  
30 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 23135  
31 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 22415  
32 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 22013  
33 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
34 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 20855  
35 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20820  
36 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 20435  
37 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 18665  
38 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 17045  
39 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 16783  
40 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 16500  
41 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16085  
42 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 15720  
43 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 15480  
44 Кафедра неврології II Медичний факультет 14020  
45 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 12215  
46 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 12170  
47 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12060  
48 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 11200  
49 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 10495  
50 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 10450  
51 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9530  
52 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 8800  
53 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 8790  
54 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6400  
55 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5890  
56 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 2800  
57 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
58 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1460  
59 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
60 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
61 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
62 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
63 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
64 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
65 Кафедра медичної біології I Медичний факультет    
66 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
67 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
68 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
69 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
71 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
72 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
73 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    
74 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
75 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21