ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2017 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медіко-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра клінічної фармакології II Медичний факультет 153980 19868.39
2 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 266553 10351.57
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології II Медичний факультет 190011 7238.51
4 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 160060 8104.30
5 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 87045 13927.20
6 Кафедра урології, нефрології та андрології II Медичний факультет 82720 5336.77
7 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 91733 5733.31
8 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 78090 9187.06
9 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 100000 4819.28
10 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 165393 9062.63
11 Кафедра гігієни та екології №2 II Медичний факультет 46675 4667.50
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 67450 3330.86
13 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 112164 2492.53
14 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 74060 4058.08
15 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 43545 2561.47
16 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова IV Медичний факультет 72070 2882.80
17 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 99338 5443.18
18 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 69948 2119.64
19 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 44755 6393.57
20 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 98190 2846.09
21 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 80340 4590.86
22 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 86815 3339.04
23 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 37930 7586.00
24 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 37725 3280.43
25 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 74608 3430.25
26 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 51475 1701.65
27 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 12419 1839.85
28 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 27505 2749.30
29 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 21468 1480.55
30 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 34680 6031.30
31 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 26540 3660.69
32 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 26555 2042.69
33 Кафедра загальної хірургії №1 I Медичний факультет 27195 3296.36
34 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 17413 1658.38
35 Кафедра травматології та ортопедії II Медичний факультет 35850 4625.81
36 Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я IV Медичний факультет 51085 2150.95
37 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 90407 3013.57
38 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 35530 3841.08
39 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 75495 1706.10
40 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 37885 2196.23
41 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11545 1592.41
42 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 45062 4291.62
43 Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії I Медичний факультет 37235 3039.59
44 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 24235 3029.38
45 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 7740 910.59
46 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 47186 2194.70
47 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 19557 1404.07
48 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 40585 3313.06
49 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 14400 1800.00
50 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 18160 2270.00
51 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 23095 1421.23
52 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 35107 2006.11
53 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 6905 812.35
54 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса II Медичний факультет 10155 1041.54
55 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 32330 1874.20
56 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 32390 1146.55
57 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 13195 1199.55
58 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 20440 1460.00
59 Кафедра онкології III Медичний факультет 11735 1117.62
60 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 12845 442.93
61 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 52175 1130.27
62 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 18758 798.21
63 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 8270 501.21
64 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 4740 263.33
65 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 7050 249.56
66 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 23795 892.41
67 НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ НДІ 16600 1328.00
68 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 6445 265.77
69 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 2865 212.22
70 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 220 25.14
71 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ НДІ    
72 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21