ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 426435  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 391872  
3 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 337655  
4 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 276186  
5 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 237620  
6 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 149011  
7 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 139365  
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 138115  
9 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 133030  
10 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 132799  
11 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 131158  
12 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 119310  
13 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 104995  
14 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 102200  
15 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 100955  
16 Кафедра онкології III Медичний факультет 99870  
17 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 99270  
18 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 91355  
19 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 91235  
20 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 88892  
21 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 83640  
22 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 81845  
23 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 78828  
24 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 75180  
25 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 73525  
26 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 72837  
27 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 72653  
28 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 71665  
29 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 69733  
30 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 68235  
31 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 66975  
32 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 62690  
33 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 62435  
34 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 62095  
35 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 58670  
36 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 54100  
37 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 50811  
38 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 50345  
39 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 49642  
40 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 47700  
41 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 46920  
42 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 46075  
43 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 43825  
44 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 42815  
45 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 42545  
46 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 40650  
47 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 36560  
48 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 34400  
49 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 34200  
50 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33692  
51 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів 33030  
52 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 31770  
53 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 29620  
54 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 27840  
55 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 27770  
56 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 26990  
57 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 26945  
58 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 23825  
59 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 23045  
60 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 22010  
61 Кафедра неврології II Медичний факультет 21615  
62 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21545  
63 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 21482  
64 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 21200  
65 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 19120  
66 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 18060  
67 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 17930  
68 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 17635  
69 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14850  
70 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів 14778  
71 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 10195  
72 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 9780  
73 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 7660  
74 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет 3740  
75 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
76 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21