ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2021 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 76120  
2 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 67440  
3 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 45150  
4 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 40025  
5 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 38020  
6 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 36190  
7 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 33335  
8 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 29405  
9 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 29015  
10 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 25450  
11 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 22235  
12 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 22170  
13 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 21500  
14 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 18160  
15 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 16240  
16 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 13255  
17 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 12555  
18 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 11540  
19 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 7875  
20 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 7745  
21 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 6405  
22 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 5540  
23 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5500  
24 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 5495  
25 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 5250  
26 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 4500  
27 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 2645  
28 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 1865  
29 Кафедра онкології III Медичний факультет 1200  
30 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 500  
31 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 450  
32 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 300  
33 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
34 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
35 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
36 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет    
37 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет    
38 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет    
39 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет    
40 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет    
41 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
42 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
43 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
44 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
45 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів    
46 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
47 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
48 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет    
49 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
50 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів    
51 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет    
52 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет    
53 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
54 Кафедра фізичного виховання та здоров\'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
55 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
56 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
57 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
58 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
59 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
60 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти    
61 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет    
62 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет    
63 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет    
64 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
65 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
66 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
67 Кафедра офтальмології III Медичний факультет    
68 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів    
70 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
71 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів    
72 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет    
73 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет    
74 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет    
75 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет    
76 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21