ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 314232 14447.45
2 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 204349 20958.87
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 261950 9792.52
4 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 388892 18458.45
5 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 117905 7369.06
6 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 163410 5106.56
7 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 112305 4882.83
8 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 103311 5437.42
9 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 149700 26034.78
10 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 109536 4516.95
11 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 79925 4098.72
12 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 59415 11883.00
13 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 40485 4533.16
14 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 87495 6227.24
15 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 87860 5578.41
16 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 226315 7184.60
17 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 105634 5030.19
18 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 94510 3600.38
19 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 117215 5648.92
20 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 77715 3307.02
21 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34135 4535.76
22 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 61400 5847.62
23 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 59355 4024.07
24 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 85295 5330.94
25 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 57900 6617.14
26 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 41125 4012.20
27 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 46425 1428.46
28 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 44168 3397.54
29 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 28065 3453.51
30 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 42969 3069.21
31 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 69910 11916.80
32 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 31240 3471.11
33 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 66380 1938.10
34 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 27585 3343.64
35 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 64710 4883.77
36 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 75170 3854.87
37 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 40195 1869.53
38 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 40440 3370.00
39 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 39225 3826.83
40 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 32285 3798.24
41 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 102185 3523.62
42 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 14360 1898.92
43 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 47756 2513.47
44 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 72460 2252.93
45 Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології Стоматологічний факультет 65835 1635.65
46 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 66595 1268.48
47 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 33065 3574.59
48 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 25760 3615.86
49 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 31875 1765.82
50 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 28575 4396.15
51 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 22910 2631.00
52 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 41780 1492.14
53 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 57090 1841.61
54 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 37635 880.35
55 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33970 1811.73
56 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 2235 811.52
57 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 9165 2016.15
58 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 16990 1510.22
59 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 26890 1327.90
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 29415 997.12
61 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 15855 1921.82
62 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 8135 729.72
63 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 25844 957.19
64 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 17510 1094.38
65 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 24070 943.92
66 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 15952 968.94
67 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 30095 2229.26
68 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 11875 416.67
69 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет   39.16
70 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 45035  
71 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 16405  
72 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 2580  
73 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра онкології III Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21