ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2022 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 267885  
2 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 254270  
3 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 223355  
4 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 214945  
5 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 174050  
6 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 169830  
7 Кафедра онкології III Медичний факультет 138090  
8 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 98770  
9 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 94795  
10 Кафедра фізичного виховання та здоров'я VI Факультет з підготовки іноземних студентів 87385  
11 Кафедра загальної та клінічної патофізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 78984  
12 Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ Структурні підрозділи 75280  
13 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 73310  
14 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 70075  
15 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 68958  
16 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 58634  
17 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VII факультет з підготовки іноземних студентів 56005  
18 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 48815  
19 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 45325  
20 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 39445  
21 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 38165  
22 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 37130  
23 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 34935  
24 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 33155  
25 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 31905  
26 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 30015  
27 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 29180  
28 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 28465  
29 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 28395  
30 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 26815  
31 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 26525  
32 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 25985  
33 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 25845  
34 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 25275  
35 Кафедра спортивної, фізичної та реабілітаційної медицини, фізичної терапії та ерготерапії IV Медичний факультет 23283  
36 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 23190  
37 Кафедра хірургії №4 VII факультет з підготовки іноземних студентів 22013  
38 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 21136  
39 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 20820  
40 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 20435  
41 Кафедра медичної біології I Медичний факультет 19430  
42 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 19370  
43 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 17045  
44 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 16085  
45 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 16020  
46 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 15480  
47 Кафедра неврології II Медичний факультет 14020  
48 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 13015  
49 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 12195  
50 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 12060  
51 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 11250  
52 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 11200  
53 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 10450  
54 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 9530  
55 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 9200  
56 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 8790  
57 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян VI Факультет з підготовки іноземних студентів 6400  
58 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 5890  
59 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 1720  
60 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 1585  
61 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет    
62 Кафедра загальної хірургії V Факультет з підготовки іноземних студентів    
63 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
64 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    
65 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет    
66 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи    
67 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів    
68 Кафедра офтальмології V Факультет з підготовки іноземних студентів    
69 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет    
70 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет    
71 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет    
72 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи    
73 Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи    
74 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет    
75 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21