ІНТЕРАКТИВНА БАЗА ХНМУ
НАУКА ОНЛАЙН
Введіть логін та пароль
Логін

Пароль


 
Рейтинг кафедр за 2019 рік
Всі   •  Соціально-економічні та гуманітарні   •  Медико-біологічні та гігієнічні   •  Клінічні терапевтичного профілю   •  Клінічні хірургічного профілю
КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1 Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи VI Факультет з підготовки іноземних студентів 416302 18991.88
2 Кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини II Медичний факультет 278645 28696.70
3 Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої II Медичний факультет 396080 14273.15
4 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки VI Факультет з підготовки іноземних студентів 157145 10028.40
5 Кафедра інфекційних хвороб IV Медичний факультет 260840 12373.81
6 Кафедра педіатрії № 2 VI Факультет з підготовки іноземних студентів 139795 7078.23
7 Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 313173 14546.67
8 Кафедра педіатрії № 1 та неонатології III Медичний факультет 293685 8945.63
9 Кафедра епідеміології IV Медичний факультет 202628 33547.68
10 Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 107485 12454.81
11 Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології Стоматологічний факультет 78620 15724.00
12 Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології VI Факультет з підготовки іноземних студентів 161571 6754.64
13 Кафедра фтизіатрії та пульмонології II Медичний факультет 120040 10746.64
14 Кафедра хірургії № 2 II Медичний факультет 145480 6325.22
15 Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 143054 7366.32
16 Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна I Медичний факультет 134375 6299.81
17 Кафедра внутрішніх та професійних хвороб IV Медичний факультет 147265 7225.96
18 Кафедра патологічної анатомії I Медичний факультет 218300 8370.40
19 Кафедра урології, нефрології та андрології імені професора А.Г. Подрєза II Медичний факультет 120311 7482.03
20 Кафедра медичної генетики Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 76980 12764.80
21 Кафедра біологічної хімії I Медичний факультет 148599 6158.27
22 Кафедра загальної хірургії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 49895 5611.35
23 Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я IV Медичний факультет 282180 8887.56
24 Кафедра травматології та ортопедії VII факультет з підготовки іноземних студентів 58815 6919.41
25 Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринства III Медичний факультет 100605 6783.88
26 Кафедра стоматології дитячого віку та імплантології Стоматологічний факультет 210790 5492.18
27 Кафедра гігієни та екології №2 VII факультет з підготовки іноземних студентів 87565 5345.85
28 Кафедра дерматології, венерології і СНІДу II Медичний факультет 100500 12901.16
29 Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії VII факультет з підготовки іноземних студентів 124630 8598.43
30 Кафедра хірургії № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 200285 4560.22
31 Кафедра оториноларингології Стоматологічний факультет 78230 8023.59
32 Кафедра акушерства та гінекології №1 II Медичний факультет 110255 3427.26
33 Кафедра дитячих інфекційних хвороб III Медичний факультет 115095 8370.55
34 Кафедра пропедевтики педіатрії №2 V Факультет з підготовки іноземних студентів 62305 6230.50
35 Кафедра медичної та біоорганічної хімії VI Факультет з підготовки іноземних студентів 126454 5600.27
36 Кафедра неврології №2 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41365 4637.33
37 Кафедра акушерства та гінекології №2 III Медичний факультет 71675 5889.48
38 Кафедра неврології №1 II Медичний факультет 40215 4327.30
39 Кафедра гігієни та екології №1 IV Медичний факультет 123245 6110.31
40 Кафедра гістології, цитології та ембріології I Медичний факультет 122875 4135.81
41 Кафедра ортопедичної стоматології Стоматологічний факультет 110680 4073.61
42 Кафедра нейрохірургії Стоматологічний факультет 23895 4830.20
43 Кафедра офтальмології III Медичний факультет 72402 6785.57
44 Кафедра онкології III Медичний факультет 28352 2657.17
45 Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ Структурні підрозділи 70315 5801.57
46 Кафедра медичної біології V Факультет з підготовки іноземних студентів 88560 4010.87
47 Кафедра терапевтичної стоматології Стоматологічний факультет 103885 3359.06
48 Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса VII факультет з підготовки іноземних студентів 73238 6165.82
49 Кафедра мікробіології, вірусології та імунології імені професора Д.П. Гриньова VII факультет з підготовки іноземних студентів 79129 2869.07
50 Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 41685 4807.18
51 Кафедра клінічної лабораторної діагностики IV Медичний факультет 31760 3448.43
52 Кафедра філософії V Факультет з підготовки іноземних студентів 35915 5190.03
53 Кафедра анатомії людини I Медичний факультет 134935 2705.19
54 Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Стоматологічний факультет 64660 2511.07
55 Кафедра пропедевтики педіатрії № 1 III Медичний факультет 49685 4587.72
56 Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 52189 3652.13
57 Кафедра суспільних наук VI Факультет з підготовки іноземних студентів 46380 6397.24
58 Кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії VII факультет з підготовки іноземних студентів 19270 2559.42
59 Кафедра стоматології Навчально-науковий інститут післядипломної освіти 61990 3206.93
60 Кафедра фізіології V Факультет з підготовки іноземних студентів 76325 2544.17
61 Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’я IV Медичний факультет 70370 2358.48
62 Кафедра латинської мови та медичної термінології V Факультет з підготовки іноземних студентів 33910 2286.58
63 Кафедра загальної хірургії №1 VII факультет з підготовки іноземних студентів 29635 2822.38
64 Кафедра української мови, основ психології та педагогіки I Медичний факультет 33292 1763.35
65 Кафедра радіології та радіаційної медицини III Медичний факультет 18132 1179.24
66 Кафедра хірургії № 3 IV Медичний факультет 21755 2535.55
67 Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики V Факультет з підготовки іноземних студентів 70625 2390.83
68 Кафедра фармакології та медичної рецептури I Медичний факультет 55070 3135.54
69 Кафедра іноземних мов VI Факультет з підготовки іноземних студентів 48995 3457.66
70 Кафедра мовної підготовки іноземних громадян V Факультет з підготовки іноземних студентів 32465 679.33
71 Кафедра медицини катастроф та військової медицини I Медичний факультет   118.62
72 Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ Структурні підрозділи 37035  
73 Медичний коледж ХНМУ Структурні підрозділи 2580  
74 Університетський стоматологічний центр ХНМУ Структурні підрозділи    

© 2012 | ХНМУ, всі права захищені. 61022, Харків, пр. Науки, 4, Науковий відділ, +38(057) 707-73-21