•  English

Work off (VI and VII faculties)
11.06.2020 15:00

   
...
1 AARJU GILL V edical 42
2 Abdou Mohamed Hisham V Dentistry 9
3 Ahmed Marie V edical 5
4 Ahmed Omer Ahmed Osman V Dentistry 10
5 Anurag Singla V edical 46
6 Harnirpal singh V edical 54
7 Kiranjeet V edical 22
8 Kiranjeet V edical 21
9 Kumar satyajeet V edical 54
10 Loganathan Hariharan I 49
11 Mansour mohamed V Dentistry 11
12 Mohammad Ameen Salameh V edical 9
13 NARASIMHAMURTHY MOKSHITH I 49
14 Nagaraja Sanjay Kumar I 35
15 Rahkunnummal puthiya purayil muhammed rasil V edical 12
16 Sandhu Vishavjeet Singh V edical 54
17 Sandhu Vishavjeet Singh V edical 54
18 Seif Elhadidi V edical 5
19 Shadi Darawsha V edical 14
20 Shanthakumar tanishq V edical 43
21 Sheena sreelakshmi I 49
22 Singh dennis multani V edical 22
23 Singh dennis multani V edical 22
24 Sirine Abdallah V edical 9
25 Sirine Abdallah V edical 9
26 Soumya raj 30
27 Stany sebastian V edical 31
28 Thettayil issac john V edical 45
29 Thuraya Hassanin V edical 10