•  English

Work off (VI and VII faculties)
29.05.2020 15:00

   
...
1 Ahmad Wehbe V Dentistry 2
2 Ahmed khalil hafez marzouk V Dentistry 7
3 Anurag Singla (7th faculty) V edical 46
4 Biya Mary Biju I 52
5 Biya Mary Biju I 52
6 Gagandeep Kaur V edical 33
7 Garg shrishti V edical 24
8 Ibtissame Badad V edical 06
9 Kumar Satyajeet V edical 54
10 Muttiar harnirpal singh V edical 54
11 Nagaraja Sanjay Kumar I 35
12 Rahkunnummal puthiya purayil muhammed rasil V edical 12
13 Rahul Jayan I 1
14 Rahul Jayan I 1
15 Riya riya V edical 45
16 Sandhu Vishavjeet Singh V edical 54
17 Sandhu Vishavjeet Singh V edical 54
18 Shaji Jasmine V edical 15
19 Shanthakumar tanishq I 43
20 Shoaib Singh V edical 54
21 Sirine Abdallah V edical 9
22 Sirine Abdallah V edical 9
23 Tanmaya Mohanty V edical 4
24 Tanmaya Mohanty V edical 4