•  English

Work off (VI and VII faculties)
26.05.2020 15:00

   
...
1 Abhilasha Rai V edical 35
2 Ahmad Wehbe V Dentistry 2
3 Al ABBAS FADI V Dentistry 1
4 Ali Younes V Dentistry 1
5 Ansari Mohammad Zafar Imam V edical 53
6 BIPUL MALIA V edical 35
7 Bindushree Byralingaiah V edical 35
8 Fatima Bano V edical 54
9 Fatima Bano V edical 54
10 Gurpreet pal singh I 50
11 Jawad ali hamdar V edical 6
12 Khalid Nababi V Dentistry 05
13 Kumar Satyajeet nazar4 V edical 54
14 Kurikkal muhammed aqib V edical 14
15 Kurikkal muhammed aqib V edical 14
16 Mohamad ali elsayed V Dentistry 4
17 Mohamad wehbi V Dentistry 2
18 Mohammad issa V Dentistry 4
19 Muttiar harnirpal singh V edical 54
20 Nagaraja Sanjay Kumar I 35
21 Rahul kumar V edical 21
22 Sandhu Vishavjeet Singh V edical 54
23 Sarthak Upadhyaya V edical 35
24 Sewar MOsa V edical 43 (II course)
25 Shoaib Singh V edical 54
26 Shravani Raj V edical 53
27 Sirine Abdallah V edical 9
28 Sirine Abdallah V edical 9
29 Soumya Thomas I 52
30 Thuraya Hassanin V edical 56
31 kiranjeet V edical 22