Рейтинг-онлайн
Харківського Національного Медичного Університету
(Інтерактивна база)

Введіть реєстраційні данні
Користувач
Пароль
Рейтинг кафедр за 2016 - 2017 навчальний рік

КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1Кафедра клінічної лабораторної діагностикиIV Медичний факультет43000 -
2Кафедра психіатрії, наркології та медичної психологіїVI Факультет з підготовки іноземних студентів57540 -
3Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’яIV Медичний факультет53050 -
4Кафедра української мови, основ психології та педагогікиI Медичний факультет25300 -
5Кафедра неврології №2Навчально-науковий інститут післядипломної освіти11950 -
6Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпекиVI Факультет з підготовки іноземних студентів23750 -
7Кафедра медичної та біоорганічної хіміїVI Факультет з підготовки іноземних студентів27725 -
8Кафедра епідеміологіїIV Медичний факультет7050 -
9Кафедра внутрішніх та професійних хворобIV Медичний факультет18460 -
10Кафедра фармакології та медичної рецептуриI Медичний факультет16650 -
11Кафедра хірургії № 2II Медичний факультет16100 -
12Кафедра мікробіології, вірусології та імунологіїIV Медичний факультет20110 -
13Кафедра анатомії людиниI Медичний факультет37960 -
14Кафедра біологічної хіміїI Медичний факультет17190 -
15Кафедра інфекційних хворобIV Медичний факультет12050 -
16Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїIII Медичний факультет19120 -
17Кафедра гігієни та екології №1IV Медичний факультет8640 -
18Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. АльпернаI Медичний факультет9450 -
19Кафедра дерматології, венерології і медичної косметологіїСтоматологічний факультет2350 -
20Кафедра патологічної анатоміїI Медичний факультет11670 -
21Кафедра медичної генетикиНавчально-науковий інститут післядипломної освіти2000 -
22Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантологіїСтоматологічний факультет10525 -
23Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти2150 -
24Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти3750 -
25Кафедра педіатрії № 2VI Факультет з підготовки іноземних студентів1950 -
26Кафедра акушерства та гінекології №1II Медичний факультет3150 -
27Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’яIV Медичний факультет2450 -
28Кафедра медичної біологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів950 -
29Кафедра урології, нефрології та андрологіїII Медичний факультет600 -
30Кафедра дитячих інфекційних хворобIII Медичний факультет0 -
31Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатоміїI Медичний факультет0 -
32Кафедра неврології №1II Медичний факультет0 -
33Кафедра пропедевтики педіатрії № 1III Медичний факультет0 -
34Кафедра хірургії № 3IV Медичний факультет0 -
35Кафедра мовної підготовки іноземних громадянV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
36Кафедра латинської мови та медичної термінологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
37Кафедра стоматологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
38Кафедра ортопедичної стоматологіїСтоматологічний факультет0 -
39Кафедра оториноларингологіїСтоматологічний факультет0 -
40Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
41Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУНДІ0 -
42Кафедра медицини катастроф та військової медициниI Медичний факультет0 -
43Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатикиV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
44Кафедра суспільних наукVI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
45Кафедра внутрішньої медицини № 3VI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
46Кафедра хірургії № 1Навчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
47Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хворобНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
48Кафедра гістології, цитології та ембріологіїI Медичний факультет0 -
49Кафедра дерматології, венерології і СНІДуII Медичний факультет0 -
50Кафедра офтальмологіїIII Медичний факультет0 -
51Кафедра нейрохірургіїСтоматологічний факультет0 -
52Кафедра фтизіатрії та пульмонологіїII Медичний факультет0 -
53Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. БокаріусаII Медичний факультет0 -
54Кафедра філософіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
55Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургіїСтоматологічний факультет0 -
56Кафедра клінічної фармакологіїII Медичний факультет0 -
57НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУНДІ0 -
58Кафедра акушерства та гінекології №2III Медичний факультет0 -
59Кафедра загальної хірургії №2V Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
60Кафедра гігієни та екології №2II Медичний факультет0 -
61Кафедра травматології та ортопедіїII Медичний факультет0 -
62Кафедра терапевтичної стоматологіїСтоматологічний факультет0 -
63Кафедра іноземних мовVI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
64Кафедра онкологіїIII Медичний факультет0 -
65Кафедра радіології та радіаційної медициниIII Медичний факультет0 -
66Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергологіїII Медичний факультет0 -
67Кафедра загальної хірургії №1I Медичний факультет0 -
68Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
69Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
70Кафедра фізіологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
71Кафедра пропедевтики педіатрії №2V Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
72Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринстваIII Медичний факультет0 -