Рейтинг-онлайн
Харківського Національного Медичного Університету
(Інтерактивна база)

Введіть реєстраційні данні
Користувач
Пароль
Рейтинг кафедр за 2016 - 2017 навчальний рік

КафедраФакультетКількість балів
На кафедруНа співробітника
1Кафедра психіатрії, наркології та медичної психологіїVI Факультет з підготовки іноземних студентів53540 -
2Кафедра епідеміологіїIV Медичний факультет5900 -
3Кафедра фармакології та медичної рецептуриI Медичний факультет16550 -
4Кафедра мікробіології, вірусології та імунологіїIV Медичний факультет20110 -
5Кафедра гігієни та екології №1IV Медичний факультет8640 -
6Кафедра дерматології, венерології і медичної косметологіїСтоматологічний факультет2350 -
7Кафедра медичної генетикиНавчально-науковий інститут післядипломної освіти2000 -
8Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпекиVI Факультет з підготовки іноземних студентів3150 -
9Кафедра внутрішньої медицини № 1 Навчально-науковий інститут післядипломної освіти3750 -
10Кафедра педіатрії № 2VI Факультет з підготовки іноземних студентів1950 -
11Кафедра стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантологіїСтоматологічний факультет5100 -
12Кафедра анатомії людиниI Медичний факультет0 -
13Кафедра педіатрії № 1 та неонатологіїIII Медичний факультет0 -
14Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 2 та медсестринстваIII Медичний факультет0 -
15Кафедра внутрішніх та професійних хворобIV Медичний факультет0 -
16Кафедра фізичної реабілітації та спортивної медицини з курсом фізичного виховання та здоров’яIV Медичний факультет0 -
17Кафедра пропедевтики педіатрії №2V Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
18Кафедра фізіологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
19Кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
20Кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
21Кафедра загальної хірургії №1I Медичний факультет0 -
22Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергологіїII Медичний факультет0 -
23Кафедра хірургії № 2II Медичний факультет0 -
24Кафедра радіології та радіаційної медициниIII Медичний факультет0 -
25Кафедра онкологіїIII Медичний факультет0 -
26Кафедра іноземних мовVI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
27Кафедра медичної та біоорганічної хіміїVI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
28Кафедра терапевтичної стоматологіїСтоматологічний факультет0 -
29Кафедра біологічної хіміїI Медичний факультет0 -
30Кафедра травматології та ортопедіїII Медичний факультет0 -
31Кафедра гігієни та екології №2II Медичний факультет0 -
32Кафедра загальної хірургії №2V Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
33Кафедра акушерства та гінекології №2III Медичний факультет0 -
34Кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’яIV Медичний факультет0 -
35НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУНДІ0 -
36Кафедра клінічної фармакологіїII Медичний факультет0 -
37Кафедра клінічної лабораторної діагностикиIV Медичний факультет0 -
38Кафедра патологічної фізіології ім. Д.О. АльпернаI Медичний факультет0 -
39Кафедра патологічної анатоміїI Медичний факультет0 -
40Кафедра дитячих інфекційних хворобIII Медичний факультет0 -
41Кафедра інфекційних хворобIV Медичний факультет0 -
42Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатоміїI Медичний факультет0 -
43Кафедра неврології №1II Медичний факультет0 -
44Кафедра пропедевтики педіатрії № 1III Медичний факультет0 -
45Кафедра хірургії № 3IV Медичний факультет0 -
46Кафедра мовної підготовки іноземних громадянV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
47Кафедра латинської мови та медичної термінологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
48Кафедра стоматологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
49Кафедра ортопедичної стоматологіїСтоматологічний факультет0 -
50Кафедра оториноларингологіїСтоматологічний факультет0 -
51Кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
52Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУНДІ0 -
53Кафедра медицини катастроф та військової медициниI Медичний факультет0 -
54Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатикиV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
55Кафедра медичної біологіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
56Кафедра суспільних наукVI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
57Кафедра внутрішньої медицини № 3VI Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
58Кафедра хірургії № 1Навчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
59Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хворобНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
60Кафедра неврології №2Навчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
61Кафедра гістології, цитології та ембріологіїI Медичний факультет0 -
62Кафедра дерматології, венерології і СНІДуII Медичний факультет0 -
63Кафедра офтальмологіїIII Медичний факультет0 -
64Кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіологіїНавчально-науковий інститут післядипломної освіти0 -
65Кафедра нейрохірургіїСтоматологічний факультет0 -
66Кафедра української мови, основ психології та педагогікиI Медичний факультет0 -
67Кафедра акушерства та гінекології №1II Медичний факультет0 -
68Кафедра урології, нефрології та андрологіїII Медичний факультет0 -
69Кафедра фтизіатрії та пульмонологіїII Медичний факультет0 -
70Кафедра судової медицини, медичного правознавства імені заслуженого професора М.С. БокаріусаII Медичний факультет0 -
71Кафедра філософіїV Факультет з підготовки іноземних студентів0 -
72Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургіїСтоматологічний факультет0 -